Till navigation Till innehåll (s)

Lokala ordningsföreskrifter

Beslutade av kommunfullmäktige 2012-05-09

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Sollentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen. I dessa föreskrifter finns bestämmelser som gäller för offentlig plats.

Här finns bland annat bestämmelser om;

 • lastning av varor
 • schaktning, grävning och störande buller
 • containrar
 • markiser, flaggor, skyltar
 • affischering
 • högtalarutsändning
 • insamling av pengar
 • alkoholförtäring
 • ambulerande försäljning
 • camping
 • hundar
 • sprängning och skjutning med eldvapen
 • luftvapen m.m.
 • motions-och skidspår

Sollentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter saknar egna regler om användning av fyrverkerier. Vad som gäller för hela landet går att läsa på polisens hemsida.

Polistillstånd fyrverkerier

Offentlig plats

En offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket punkt 1-4 ordningslagen är till exempel gator, trottoarer, torg och parker.

Om du vill nyttja offentlig plats för att ställa upp byggställningar, containrar, stånd för försäljning eller för olika musikarrangemang, torgmöten och dylikt, måste du ha tillstånd. Tillståndet söker du hos polismyndigheten. Blanketten hittar du på polisens webbplats,

Tillstånd för att använda offentlig plats - Polisens webbplats

Områden jämställda med offentlig plats

Följande områden i Sollentuna jämställs med offentlig plats:

 • Sollentuna kyrkogård
 • Silverdals griftegård
 • Rösjöbadet
 • Väsjöbacken
 • Sollentunavallen
 • Norrvikens idrottsplats
 • Skinnaråsens idrottsplats
 • Kärrdals idrottsplats
 • Helenelunds idrottsplats
 • Edsbergs sportfält
 • Edsbergs slottspark

I pdf- filen hittar du föreskrifterna och kan läsa mera.