Till navigation Till innehåll (s)

Fritidsgårdar i Sollentuna 

Fritidsgårdarna i Sollentuna kommun är en öppen verksamhet för åldersgruppen 13-17 år. Du får delta i verksamheten från och med årskurs 6 och kan vara medlem under hela läsåret i åk 2 på gymnasiet.

Mötesplatsen finns för dig som vill delta i aktiviteter, använda din kreativitet för skapande, utveckla ditt lärande, träffa andra ungdomar eller bara umgås med dina vänner.

Vår verksamhet präglas av ansvarstagande, inkludering och delaktighet. Alla ungdomar ska känna sig välkomna till fritidsgården oavsett könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexualitet och socioekonomisk tillhörighet. Du ska känna dig trygg och vi ser gärna att du känner dig en del av verksamheten.  På gården finns det fritidsledare som du kan lita på och som har relevant utbildning eller erfarenhet för att arbeta med barn och unga. Det sätts inga krav på när eller hur ofta du besöker gården, däremot behöver du ha ett medlemskort för att kunna ta del av verksamheten. Medlemskortet kostar 50kr per läsår och gäller på alla fritidsgårdar i Sollentuna.

Alla våra gårdar är drogfria vilket innebär att varken personal eller ungdomar får bruka tobak, narkotika eller alkohol på fritidsgårdarna och på skolornas områden.

Utöver kommunala fritidsgårdar finns två fristående enheter. Det är V-Café på Vibyskolan och Överby Hästsportklubb som också driver fritidsgård på kvällstid.

 Vi vill bli bättre, därför tar vi gärna emot dina synpunkter!

 Du hjälper oss genom att fylla i e-tjänsten om felanmälan och synpunkter.

Tyck till om fritidsgårdarna i Sollentuna