Till navigation Till innehåll (s)
Parkeringsskylt för rörelsehindrad.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad krävs det att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas för:

  • förare – som själva kör ett fordon
  • passagerare – som har ett betydande tillsynsbehov utanför fordonet.

Det krävs att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. För passagerare gäller dessutom att tillsynsbehovet utanför fordonet ska vara omfattande. Passageraren ska inte ensam kunna invänta föraren medan denne parkerar fordonet.

Syftet med parkeringstillstånd är att ge rörelsehindrade möjlighet att parkera närmare sin destination. På vägar och parkeringsplatser är de parkeringsplatser som är reserverade särskilt för rörelsehindrade med parkeringstillstånd markerade med en rullstolssymbol.

Blanketter för ansökan hittar du på sidan. 

Parkering är avgiftsfri för rörelsehindrad med p-tillstånd:

  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade under högst den tid som är angiven på skylten.
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • Rätt att parkera under högst 3 timmar på  gångfartsområden och gågator.