Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Parkeringsskylt för rörelsehindrad.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

För att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad krävs det att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas för:

  • förare – som själva kör ett fordon
  • passagerare – som har ett betydande tillsynsbehov utanför fordonet.

Det krävs att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. För passagerare gäller dessutom att tillsynsbehovet utanför fordonet ska vara omfattande. Passageraren ska inte ensam kunna invänta föraren medan denne parkerar fordonet.

Syftet med parkeringstillstånd är att ge rörelsehindrade möjlighet att parkera närmare sin destination. På vägar och parkeringsplatser är de parkeringsplatser som är reserverade särskilt för rörelsehindrade med parkeringstillstånd markerade med en rullstolssymbol.

Blanketter för ansökan hittar du på sidan. Du hittar även en karta med parkeringsplatser för rörelsehindrade i anslutning till Sollentuna centrum.

Parkering är avgiftsfri för rörelsehindrad med p-tillstånd.