Till navigation Till innehåll (s)

Borgerlig begravning 

En borgerlig begravningshögtid är helt religiöst neutral till sin form och innehåll. Vem som helst kan förrätta en borgerlig begravning men man kan välja att anlita en officiell borgerlig begravningsförrättare, en kommunal begravningsofficiant.

När någon avlidit är det inte alltid aktuellt med en kyrklig eller annan religiös form av begravning. Den avlidne var kanske inte medlem i något religiöst samfund eller också har hon/han informerat sina anhöriga om på vilket sätt hon/han vill bli begravd.

Med kännedom om den avlidnes livsåskådning, kan anhöriga förstå att den avlidne inte vill ha en religiös begravning. I dessa fall finns möjligheten att anordna en borgerlig begravning där anhöriga får möjlighet att ta ett värdigt, högtidligt och minnesvärt avsked. 

Det finns inga krav på vad den borgerliga begravningen ska innehålla utan den utformas helt fritt, efter anhörigas önskemål.

Borgerlig begravning i Sollentuna

I Sollentuna kommun finns möjlighet till borgerlig begravning. Kommunstyrelsen har förordnat en borgerlig begravningsförrättare. I samråd med anhöriga står begravningsförrättaren till tjänst med att utforma och förrätta en värdig och högtidlig begravningsceremoni.

Det kostar ingenting att anlita den kommunala begravningsförrättaren om den avlidne var sollentunabo, kommunen står för den kostnaden. Var den avlidne bosatt på annan ort, där det kanske inte finns en borgerlig begravningsofficiant, kan anhöriga anlita kommunens begravningsförrättare för att förrätta begravningen på annan plats. I ett sådant fall betalar dödsboet begravningsförrättarens arvode.

Sollentuna kommuns begravningsförrättare

Sollentuna kommuns begravningsförrättare heter Thomas Ardenfors. Den som önskar borgerlig begravning för en avliden anhörig kan antingen kontakta honom direkt eller också tar begravningsbyrån, som fått i uppdrag att sköta de praktiska begravningsförberedelserna, kontakt.

Länsstyrelsen förordnar begravningsombud

När en församling i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten förordnar länsstyrelsen ett eller flera begravningsombud.

Dessa ska granska hur församlingen tar tillvara intressena hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska hålla kontakt med företrädare för olika trossamfund och se till att möjlighet till borgerlig begravningsverksamhet och begravningsplats finns. Ombudet förordnas av länsstyrelsen.