Till navigation Till innehåll (s)

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningshögtid är helt religiöst neutral till sin form och innehåll. Vem som helst kan förrätta en sådan. Man kan också välja att anlita en borgerlig begravningsförrättare.

När en person har avlidit är det inte alltid aktuellt med en religiös form av begravning. Personen kanske inte var medlem i något samfund. Eller så hade personen informerat sina anhöriga om på vilket sätt hens begravning skulle ske.

Det finns inga krav på vad en borgerlig begravning ska ha för form. Den läggs upp helt fritt efter anhörigas önskemål. Det viktiga är att anhöriga får ta ett värdigt, högtidligt och minnesvärt avsked.

Borgerlig begravning i Sollentuna

I Sollentuna finns en borgerlig begravningsförrättare. Denna är förordnad av kommunstyrelsen. I samråd med anhöriga står den till tjänst med att utforma och förrätta en värdig och högtidlig begravningsceremoni.

Det kostar inget att anlita begravningsförrättaren om den avlidne var bosatt i Sollentuna. Var den avlidne bosatt på annan ort kan anhöriga anlita kommunens begravningsförrättare för att förrätta begravningen på annan plats. I ett sådant fall betalar dödsboet för begravningsförrättaren.

Begravningsförrättare

Namn: Thomas Ardenfors
E-post: thomas.ardenfors@gmail.com

Som anhörig kan du själv kontakta Thomas. Du kan också be begravningsbyrån att sköta kontakten.

Länsstyrelsen förordnar begravningsombud

När en församling i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten förordnar länsstyrelsen ett eller flera begravningsombud.

Dessa ska granska hur församlingen tar tillvara intressena hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska hålla kontakt med företrädare för olika trossamfund och se till att möjlighet till borgerlig begravningsverksamhet och begravningsplats finns. Ombudet förordnas av länsstyrelsen.

Mer läsning för dig