Till navigation Till innehåll (s)

Trygghetslarm

Du som oroar dig för att till exempel ramla eller som har en ökad risk att drabbas av akut sjukdom kan ansöka om trygghetslarm.

Senaste informationen om byte av leverantör av trygghetslarm 

Kommunen kommer att byta leverantör av trygghetslarm, från Tunstall till Careium. Bytet har tagit längre tid än beräknat på grund av leveransproblem. Vi beräknar att arbetet är slutfört senast i juni 2022. 

Du kommer att bli uppringd av företaget Anooni Care för att boka tid för utbyte av ditt larm, så du behöver inte göra något nu utan vänta på att bli uppringd. Bytet kostar ingenting.

Ansök om trygghetslarm

Trygghetslarm är en behovsprövad insats och som utreds av en biståndshandläggare.
Så ansöker du om trygghetslarm

Vad är ett trygghetslarm?

Trygghetslarm är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med omsorgspersonal vid oförutsedda situationer. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga.

Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i din bostad med en tillhörande larmknapp som du hänger runt halsen eller bär runt handleden.

När du larmar svarar en jourcentral som du kan prata med via högtalartelefonen. Om larmcentralen inte får kontakt med dig åker hemtjänsten hem till dig.

Du ska använda trygghetslarmet vid oförutsedda hjälpbehov, exempelvis om du har ramlat. För sjukvårdsupplysning ringer du istället 1177. Om situationen är livshotande ska du alltid ringa 112.

När kommer hemtjänsten om jag larmar?

Trygghetslarmet är kopplat till en larmcentral som är bemannad dygnet runt.

På dagen kommer din hemtjänst

När du larmar tas det emot av en larmcentral som är bemannad dygnet runt. Om du behöver hjälp i ditt hem kontaktar jourcentralen din hemtjänst, som kommer till dig inom cirka 30 minuter.

På natten kommer nattpatrullen

På natten, mellan 22.30-07.30, är det AB SOLOMs nattpatrull som kommer istället.

AB SOLOM - Nattpatrullen

Så går installationen till

En tekniker från kommunens leverantör av trygghetslarm (Anooni) kommer hem till dig på avtalad tid och installerar trygghetslarmet.

Teknikerna kommer i samband med installationen att ge dig en informationsbroschyr samt berätta för dig hur trygghetslarmet fungerar.

Digitalt lås

Alla som får trygghetslarm beviljat får ett digitalt lås monterat på sin dörr. 

Digitala lås för dig med trygghetslarm eller hemtjänst.

Avgifter

Du betalar en fast månadsavgift på 205 kr i månaden oavsett hur många gånger du använder trygghetslarmet. 

Du behöver lämna ifrån dig extranycklar

För att larminstallationen ska kunna utföras krävs två uppsättningar med nycklar och eventuell portkod och taggar till din bostad.

Du behöver lämna ifrån dig två nyckeluppsättningar:

  • En till ditt hemtjänstföretag
  • En till AB SOLOMs nattpatrull (de kommer om du larmar under natten mellan 22.30-07.30).

 När nycklarna lämnas tillbaka ska en nyckelkvittens skrivas på.

Byte av hemtjänstföretag 

Om du vill byta hemtjänstföretag ska nycklarna från ditt gamla företag lämnas över till ditt nya företag och en ny nyckelkvittens ska skrivas. Överlämningen ska ske hemma hos dig. Nattpatrullen har kvar sina gamla nycklar om inget annat anges.

Du behöver inte ha någon särskild teknik hemma

Den teknik som Sollentuna kommun använder går trådlöst via GSM-nätet. Därför behöver du inget särskilt telefon- eller bredbandsabonnemang.

Provlarm

Det görs regelbundet automatiska tester från din larmstation till larmcentralen. Leverantören rekommenderar även att du provlarmar en gång i månaden för att se att tekniken fungerar som den ska. Skulle något vara fel kommer en tekniker från Anooni att kontakta dig.

Återlämning

Om du inte längre har behov av ditt trygghetslarm kontaktar du din biståndshandläggare. Du blir sedan kontaktad av Anooni som hämtar ditt larm på en överenskommen tid. När du lämnar tillbaka ditt trygghetslarm får du tillbaka dina nycklar av ditt hemtjänstföretag och AB SOLOMs nattpatrull.