Till navigation Till innehåll (s)

Trygghetslarm 

Du som oroar dig för att till exempel ramla eller som har en ökad risk att drabbas av akut sjukdom kan ansöka om att få ett trygghetslarm.

Ansök om trygghetslarm

Trygghetslarm är en behovsprövad insats och som utreds av en biståndshandläggare.
Så ansöker du om trygghetslarm

Vad är ett trygghetslarm?

Trygghetslarm är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga.

Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i din bostad med en tillhörande larmknapp som du hänger runt halsen eller bär runt handleden.

När du larmar svarar en jourcentral som du kan prata med via högtalartelefonen. Om jourcentralen inte får kontakt med dig åker hemtjänsten hem till dig.

Du ska använda trygghetslarmet vid oförutsedda hjälpbehov, exempelvis om du har ramlat. För sjukvårdsupplysning ringer du istället 1177.

När kommer hemtjänsten om jag larmar?

Trygghetslarmet är kopplat till Tunstalls jourcentral som är bemannad dygnet runt. När du larmar kontaktar jourcentralen din hemtjänst, som kommer till dig inom cirka 30 minuter. På natten, mellan 22.30-07.30, är det AB SOLOMs nattpatrull som kommer istället.

Så går installationen till

En tekniker från Tunstall (kommunens leverantör av trygghetslarm) kommer hem till dig på avtalad tid och installerar trygghetslarmet.

Teknikerna kommer i samband med installationen att ge dig en informationsbroschyr samt berätta för dig hur trygghetslarmet fungerar.

Digitalt lås

Alla som får trygghetslarm beviljat får ett digitalt lås monterat på sin dörr. 

Digitala lås för dig med trygghetslarm eller hemtjänst.

Avgifter

Du betalar en fast månadsavgift oavsett hur många gånger du använder trygghetslarmet. 

För närvarande är avgiften 197 kr i månaden.

Du behöver lämna ifrån dig extranycklar

För att larminstallationen ska kunna utföras krävs två uppsättningar med nycklar och eventuell portkod och taggar till din bostad.

Du behöver lämna ifrån dig två nyckeluppsättningar:

  • En till ditt hemtjänstföretag
  • En till AB SOLOMs nattpatrull (de kommer om du larmar under natten mellan 22.30-07.30).

Byte av hemtjänstföretag 

Om du vill byta hemtjänstföretag ska nycklarna från ditt gamla företag lämnas över till ditt nya företag och en ny nyckelkvittens ska skrivas. Överlämningen ska ske hemma hos dig. Nattpatrullen har kvar sina gamla nycklar om inget annat anges.

Du behöver inte ha någon särskild teknik hemma

Den teknik som Sollentuna kommun använder går trådlöst via GSM-nätet. Därför behöver du inget särskilt telefon- eller bredbandsabonnemang.

Provlarm

Det görs automatiskt tester från din larmstation till jourcentralen var 30:e minut. Tunstall rekommenderar även att du provlarmar en gång i månaden för att se att tekniken fungerar som den ska. Skulle något vara fel kommer en tekniker från Tunstall att kontakta dig.

Återlämning

Om du inte längre har behov av ditt trygghetslarm kontaktar du din biståndshandläggare. Du blir sedan kontaktad av Tunstall som hämtar ditt larm på en överenskommen tid. När du lämnar tillbaka ditt trygghetslarm får du tillbaka dina nycklar av ditt hemtjänstföretag och AB SOLOMs nattpatrull. En kvittens på att nycklarna lämnats tillbaka ska skrivas.