Till navigation Till innehåll (s)
Hus som rivs med hjälp av en stor kranbil och man i skyddskläder. Det dammar dramatiskt från hålet i fasaden.
Rivningslov

Rivningslov

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad så kan du behöva ansöka om rivningslov.

Rivningslov kan behövas

Du behöver alltid rivningslov om du vill

 • riva en hel byggnad inom detaljplanelagt område.
 • riva en del av en byggnad inom detaljplanelagt område.
 • flytta en byggnad från en plats (rivningslov) till en annan (bygglov).

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

 Du behöver inte rivningslov för

 • att riva enkla byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov eller anmälan
 • att riva en byggnad eller delar av byggnader utanför detaljplan. Du behöver då göra en rivningsanmälan om det du ska riva inte är en komplementbyggnad. 

Allt du behöver veta om rivningslov

Handläggningstid: ca 2 - 6 veckor
Kostnad: ca 3100 - 27000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för  din ansökan

 • ansökan via e-tjänst
 • situationsplan på en baskarta
 • äldre ritningar eller fotografier på byggnaden som ska rivas
 • beskrivning av projektet
 • förslag på kontrollplan
 • rivningsplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • om du ska riva en del av en byggnad behöver du byggnadsritningar som visar förslaget före och efter rivning.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 7 steg avklarade