Till navigation Till innehåll (s)

Så här beräknar vi din avgift för hemtjänst

De avgifter du betalar är baserade på vilken inkomst du har. Om du har låg inkomst kan dina avgifter minskas så att du inte överskrider ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme är din månadsinkomst efter skatt när du har räknat bort din bostadskostnad och minimibeloppet.

Genom en inkomstprövning kan dina avgifter reduceras om du har låg inkomst så att ditt avgiftsutrymme inte överskrids. Avgiftsutrymmet är din månadsinkomst efter skatt minus din bostadskostnad och minimibeloppet (läs mer om minimibeloppet nedan). Avgiftsutrymmet beräknas från och med den månad komplett ifylld blankett med begärda bilagor kommit in till kommunen och ett nytt avgiftsbeslut har tagits. Innan dess gäller vanlig taxa. Det är frivilligt att lämna inkomstuppgifter. Du hittar blanketter och vår e-tjänst för inkomstprövning på vår hemsida. Du kan också få blanketten hemskickad om du ringer till kontaktcenter.

Årsinkomst

Avgifterna beräknas på din aktuella årsinkomst delat med 12 månader. Inkomstuppgiften avser den sammanlagda inkomsten av tjänst, pension, bostadstillägg, näringsverksamhet samt inkomst av kapital före skatt. För makar beräknas avgifterna på hälften av den sammanlagda inkomsten. Registrerade partners räknas som makar. Kommunen beräknar din skatt enligt aktuell skatteprocent i Sollentuna kommun. Inkomster från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan hämtas automatiskt vid inkomstprövning.

Bostadskostnad

Bostadskostnad är det belopp du betalar per månad till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om till exempel kostnad för hushållsel, TV eller garageplats ingår i hyran eller avgiften för bostadsrätt ska dessa kostnader dras av. Om du bor i eget småhus beräknas bostadskostnaden enligt försäkringskassans normer. Om du har låg inkomst kan du ansöka om bostadstillägg hos försäkringskassan om du är under 66 och hos Pensionsmyndigheten om du är över 66.

Förbehållsbelopp

Ditt förbehållsbelopp består av din bostadskostnad och minimibeloppet. Förbehållsbeloppet är den summa som dras ifrån din inkomst efter skatt för att beräkna ditt avgiftsutrymme. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel:

  • Ensamstående 65 år och äldre: 7 062 kr / månad
  • Ensamstående yngre än 65 år: 7 768 kr / månad
  • Sammanboende makar 65 år och äldre: 5 762 kr / månad och person
  • Sammanboende makar yngre än 65 år: 6 338 kr / månad och person

I vissa situationer kan kommunen genom individuell prövning bevilja ett högre förbehållsbelopp på grund av fördyrade levnadskostnader. Skäl till sådan prövning kan vara stadigvarande fördyrande levnadskostnader som till exempel kostnad för god man eller ekonomiskt ansvar för minderåriga barn. Ansökan görs hos avgiftshandläggare.

 

Mer läsning för dig