Till navigation Till innehåll (s)

Så här beräknar vi din avgift för hemtjänst

De avgifter du betalar är baserade på vilken inkomst du har. Om du har låg inkomst kan dina avgifter minskas så att du inte överskrider ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme är din månadsinkomst efter skatt när du har räknat bort din bostadskostnad och minimibeloppet.

För att vi ska kunna pröva din inkomst och beräkna ditt avgiftsutrymme behöver du anmäla dina uppgifter till oss. Att lämna inkomstuppgifter är frivilligt så om du avstår betalar du istället enligt vanlig avgiftstaxa.

Årsinkomst

Vi beräknar din avgift från din aktuella årsinkomst och delar på 12 månader. Inkomstuppgiften är din totala inkomst från tjänst, pension, bostadstillägg, näringsverksamhet och inkomst av kapital före skatt. 
För din make/maka beräknar vi avgiften på hälften av er sammanlagda inkomst. Registrerade partners räknas också som makar. 

Vi beräknar din skatt enligt aktuell skatteprocent i Sollentuna kommun. Uppgifter om din pension och eventuellt bostadstillägg hämtar vi automatiskt från Pensionsmyndigheten när vi prövar din inkomst.

Bostadskostnad

Bostadskostnad är det belopp du betalar till din hyresvärd i äldreboendet varje månad.

Minimibelopp

  • Om du är ensamstående på 65 år och äldre: 6 470 kr/månad.
  • Om du är ensamstående och yngre än 65 år: 7 117 kr/månad.
  • Om ni är makar på 65 år och äldre som lever tillsammans: 5 279 kr/månad och person.
  • Om ni är makar som är yngre än 65 år och lever tillsammans: 5 807 kr/månad och person.

Minimibeloppet ska täcka dina normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Förbehållsbelopp

Ditt förbehållsbelopp består av din bostadskostnad och minimibeloppet. Förbehållsbeloppet är den summa vi drar från din inkomst efter skatt för att beräkna ditt avgiftsutrymme.

Om ditt boende har omsorg dygnet runt, som omvårdnadsboende och gruppboende, blir förbehållsbeloppet högre för dyrare matkostnader enligt Konsumentverkets riktlinjer.

I vissa situationer kan vi bevilja ett högre förbehållsbelopp genom individuell prövning. Det kan handla om att du har fått högre levnadskostnader, som till exempel kostnad för god man eller kostnader på grund av funktionsnedsättning.  Du kan få hjälp av en avgiftshandläggare med att göra en ansökan. För det behöver du en speciell blankett.

Mer läsning för dig