Till navigation Till innehåll (s)

Upphandling och inköp 

Vi välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar och att utmana verksamheter som vi idag utför själva. Upphandlingarna sker i vårt elektroniska upphandlingsverktyg där du också kan lämna in ett elektroniskt anbud.

Lämna anbud enligt LOU

I Sollentuna kommun finns en central inköpsenhet som ansvarar för kommunens övergripande upphandlingar, information samt uppföljning av avtal. Upphandling av byggentreprenad görs av samhällsbyggnadsavdelningen. Inköpsenheten genomför även utbildningar och informerar om gällande avtal och lagstiftningar.

Just nu jobbar vi för att införa elektronisk handel.

Lämna anbud enligt LOV

Lagen om Valfrihetssystem innebär ett annat ansökningsförfarande. Läs mer om detta i vår Utförarportal.

Utförarportalen

Regler och riktlinjer

Sollentuna kommun har ett antal styrdokument för upphandling.

Länkar

Sollentuna kommuns styrdokument för upphandlingar