Till navigation Till innehåll (s)
En grävmasking på en byggarbetsplats i Väsjön

Upphandling och inköp

Vi välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar och att utmana verksamheter som vi idag utför själva. Upphandlingarna sker i vårt elektroniska verktyg där du också kan lämna in ditt anbud elektroniskt.

Lämna anbud enligt LOU

Vår inköpsenhet ansvarar för övergripande upphandlingar och uppföljning av avtal. Vi erbjuder utbildningar och informerar om gällande avtal och lagar. Just nu jobbar vi för att införa elektronisk handel.

Upphandling av byggentreprenad görs av samhällsbyggnadsavdelningen. 

Lämna anbud enligt LOV

Lagen om Valfrihetssystem innebär ett annat ansökningsförfarande. Läs mer om detta i vår Utförarportal.

Utförarportalen

Rätt att utmana kommunal verksamhet

Den som vill driva kommunal verksamhet på entreprenad har – med vissa undantag - rätt att utmana den kommunala verksamheten. Sollentuna kommun har tagit fram en policy för utmaningsrätt. 

Policy för utmaningsrätt

Gällande avtal

Här hittar du gällande ramavtal med olika leverantörer.

Sollentuna kommuns ramavtal

Regler och riktlinjer

Här hittar du våra styrdokument för upphandling.

Sollentuna kommuns styrdokument för upphandlingar