Till navigation Till innehåll (s)
En grävmasking på en byggarbetsplats i Väsjön

Upphandling och inköp

Vi välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar och att utmana verksamheter som vi idag utför själva. Upphandlingarna sker i vårt elektroniska verktyg. Här kan du kan lämna in ditt anbud elektroniskt.

Lämna anbud enligt LOU

Sollentuna kommun vill underlätta för såväl stora som små företag att delta i våra upphandlingar. Det är Lagen om offentlig upphandling (LOU) som reglerar hur det går till.

Lämna anbud

Lämna anbud enligt LOV

Lagen om Valfrihetssystem innebär ett annat ansökningsförfarande. Läs mer om detta i vår Utförarportal.

Utförarportalen

Rätt att utmana kommunal verksamhet

Den som vill driva kommunal verksamhet på entreprenad har – med vissa undantag - rätt att utmana den kommunala verksamheten. Sollentuna kommun har tagit fram en policy för utmaningsrätt. 

Policy för utmaningsrätt

Gällande avtal

Här hittar du gällande ramavtal med olika leverantörer.

Sollentuna kommuns ramavtal

Regler och riktlinjer

Här hittar du våra styrdokument för upphandling.

Sollentuna kommuns styrdokument för upphandlingar

Mer läsning för dig