Till navigation Till innehåll (s)

Upphandling och inköp 

Vi välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar och att utmana verksamheter som vi idag utför själva. Upphandlingarna sker i vårt elektroniska upphandlingsverktyg där du också kan lämna in ett elektroniskt anbud.

Direktupphandling för lokala företag

Vi vill underlätta för lokala företag att delta i direktupphandlingar som görs av våra verksamheter. Det gäller upphandlingar under 615 312 kr. Du kan registrera ditt företag  i vår intressentlista. Vi uppmuntrar sedan alla verksamheter att kontrollera om det finns lokala företag innan de söker utanför kommunens gränser. Det finns därför inte någon garanti för att erhålla en förfrågan vid direktupphandling.

Intressentlista för direktupphandlingar

Lämna anbud enligt LOU

I Sollentuna kommun finns en central inköpsenhet som ansvarar för kommunens övergripande upphandlingar, information samt uppföljning av avtal. Upphandling av byggentreprenad görs av samhällsbyggnadsavdelningen. Inköpsenheten genomför även utbildningar och informerar om gällande avtal och lagstiftningar.

Just nu jobbar vi för att införa elektronisk handel.

Lämna anbud enligt LOV

Lagen om Valfrihetssystem innebär ett annat ansökningsförfarande. Läs mer om detta i vår Utförarportal.

Utförarportalen

Rätt att utmana kommunal verksamhet

Den som vill driva kommunal verksamhet på entreprenad har – med vissa undantag - rätt att utmana den kommunala verksamheten. Sollentuna kommun har tagit fram en policy för utmaningsrätt. 

Policy för utmaningsrätt

Regler och riktlinjer

Sollentuna kommun har ett antal styrdokument för upphandling.

Sollentuna kommuns styrdokument för upphandlingar