Till navigation Till innehåll (s)
Bilar parkerade längs en gata.
Marklov

Parkeringsplatser

Du kan behöva bygglov för att göra en eller flera nya parkeringsplatser.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • du vill göra 1–2 parkeringsplatser vid ett en- eller tvåbostadshus, om parkeringsplatserna är avsedda för bostadens egna behov. 

Du behöver bygglov om

  • du vill anlägga parkeringsplatser utomhus. 

Allt du behöver veta om bygglov för parkeringsplatser

Handläggningstid: ca 1 - 3 veckor
Kostnad: ca 2500 - 12500 kr

Dessa handlingar behöver du för din ansökan   

  • ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • situationsplan på tomtkarta
  • markplaneringsritning
  • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • marksektioner (om du ska ändra marknivåer i samband med parkeringsplatserna).

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 7 steg avklarade