Till navigation Till innehåll (s)
En P-skylt
Marklov

Parkeringsplatser

Du kan behöva bygglov för att göra en eller flera nya parkeringsplatser.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • du vill göra 1–2 parkeringsplatser vid ett en- eller tvåbostadshus, om parkeringsplatserna är avsedda för bostadens egna behov. 

Du behöver bygglov om

  • du vill anlägga parkeringsplatser utomhus. 

Allt du behöver veta om bygglov för parkeringsplatser

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 2500 - 12500 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan   

  • ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • situationsplan på tomtkarta
  • markplaneringsritning
  • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • marksektioner (om du ska ändra marknivåer i samband med parkeringsplatserna).

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 7 steg avklarade