Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Skolskjuts i förskola 

Kommunen har inte skyldighet att tillhandahålla skolskjuts för barn i förskola, eftersom förskolan inte är obligatorisk. Barn i förskolan har därför inte någon möjlighet att få skolskjuts.

Endast barn som är placerade i kommunal specialverksamhet i Sollentuna kan, efter individuell bedömning beviljas resor till förskolan. Dock maximalt fem resor per vecka. Resorna samordnas på lämpligt sätt av avdelningen Stöd och utveckling på barn- och utbildningskontoret. Dessa resor ska ske på morgonen.

Barn med ett omfattande funktionshinder har rätt till färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst hos vårt kontaktcenter:

  • Telefon: 08 579 210 00. Välkommen att ringa: måndag–fredag 08.00–17.00.
  • E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Skollagen