Till navigation Till innehåll (s)

Insatser för dig som är 16-29 år i Sollentuna

Du som är 16-29 år i Sollentuna kan få olika sorters stöd i din vardag. Det kan handla om hjälp med ekonomi, sysselsättning eller att söka jobb/studier. Beroende på din situation har vi olika verksamheter som kan hjälpa dig.

Om du vill se hela bilden över olika insatser kan du välja att ladda ned den.

Utbildning

Här hittar du en sammanfattning av olika sorters utbildning som finns. Vissa utbildningar vänder sig till specifika åldersgrupper.

Gymnasieutbildning

För att få gå i gymnasiet ska du ha avslutat grundskolans årskurs 9. Du får söka till och med det år du fyller 19 år, om du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram. Gymnasieskolan är frivillig och avgiftsfri.

Gymnasieutbildning för dig som bor i SollentunaNavigator - för dig mellan 16-20 år som inte studerar eller arbetar

Vuxenutbildning

För att få gå en vuxenutbildning behöver du vara folkbokförd i Sollentuna och vara minst 20 år eller ha gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet.

Vuxenutbildningen Kunskapsparken 

Läxstöd med Lärteamet- studiemiljö med stöd och strukturDatorkurs i digital kunskap

Arbetsmarknadsenheten

På arbetsmarknadsenheten får du råd och stöd av våra handläggare som berättar om vilka möjligheter som finns till studier, arbete eller eget företagande. Vi finns till för dig över 20 år, oavsett var du befinner dig i livet och oavsett din bakgrund.

Arbetsmarknadsenheten

Vård- och omsorg 

Vård och omsorg innefattar olika former av insatser som syftar till att tillgodose ditt behov av vård och stöd för att främja din hälsa, välbefinnande och livskvalitet. En biståndshandläggare gör en utredning och tar beslut om vilket stöd du har rätt till. Här finns olika sorters stöd inom vård- och omsorg som kräver ett biståndsbeslut.

Stöd till dig med en funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om hjälp och stöd i vardagen. Du kan få insatser beviljade enligt både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning för dig med funktionsnedsättning där du kan arbeta med många olika saker.

Information om daglig verksamhet

Boendestöd för dig med funktionsnedsättning

Du som har psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av en boendestödjare med praktiska sysslor hemma och att hitta rutiner i vardagen.

Få hjälp med boendestöd för dig med funktionsnedsättning

Kontaktperson

En kontaktperson träffar du som är barn eller ungdom när du är i behov av stöd i ditt vardagsliv. Det kan handla om fritidssysselsättningar, skolarbete och relationer med omvärlden.

Information om stödinsatsen kontaktperson 

Socialkontor

På socialkontoret jobbar vi för att hjälpa barn, ungdomar och vuxna på olika sätt. Vi erbjuder olika sorters stöd. Visst stöd kräver ett biståndsbeslut, och annat för att få annat stöd behövs det inte.

Vi som arbetar på socialkontoret

Samlat stöd i samverkan med andra

SAGA Sollentuna

SAGA står för SAmarbete och Gemensamt Ansvar och är ett samarbete mellan Sollentuna kommun och Region Stockholm. Tillsammans arbetar vi för att barn som ris­ke­rar att må dåligt upp­täcks ti­digt och får rätt stöd. På SAGAs webbsida hittar du viktig information om det stöd som finns för barn, ungdomar, föräldrar och pedagogisk personal.

SAGA Sollentunas webbsida

Soc för unga

Här hittar du som är barn eller ungdom information om dina rättigheter och vilket stöd du kan få i olika situationer.

Soc för unga

Stöd som kräver biståndsbeslut

Socialkontoret erbjuder även stöd som kräver biståndsbeslut. En biståndshandläggare gör en utredning och tar beslut om vilket stöd du har rätt till. Här finns olika sorters stöd inom socialkontoret som kräver ett biståndsbeslut.

Boendestöd för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av en boendestödjare med praktiska sysslor hemma och att hitta rutiner i vardagen.

Få hjälp med boendestöd för dig med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd för dig med missbruksproblem

Du som har missbruksproblem kan ansöka om boendestöd hos en socialsekreterare. En boendestödjare ger stöd och service i bostaden och du kan till exempel få hjälp med att komma igång med vardagssysslor och vardagskontakter.

Få hjälp med boendestöd för dig med missbruksproblem

Stöd utan biståndsbeslut

Här hittar du det stöd som finns utan krav på biståndsbeslut.

Fältteamet – ger stöd till dig mellan 10-18 år

Fältteamet i Sollentuna består av fem socialsekreterare. Vår uppgift är att ge stöd till ungdomar i åldern 10-18 år och deras föräldrar.

FältteametTure träfflokal – öppen mötesplats för dig över 18 år

Ture träfflokal är öppen verksamhet där du som är över 18 år kan träffa andra och umgås. Du behöver inget biståndsbeslut för att komma till oss. Hit kan du komma för att umgås, känna gemenskap, dricka kaffe eller äta mat till självkostnadspris.

Mötesplatsen Ture Träfflokal 

Kommun och region

Här hittar du stöd och hjälp som erbjuds genom ett samarbete mellan regionen och kommunen.

Mini-Maria 

För barn och unga mellan 13-19 år där det finns en oro kring användande av droger, alkohol eller med spelproblematik.

Mini-Maria

Ungdomsmottagningen

För dig mellan 12-23 år finns det bland annat samtalsstöd hos kurator, sexuell rådgivning, hämta kondomer, testa dig för könssjukdomar och mycket annat.

Ungdomsmottagningen

Kultur och fritid

Här hittar du ett samlat stöd och utbud av kultur och aktiviteter.

Biblioteken i Sollentuna

Mobila fritidsledare – för en meningsfull fritid

De mobila fritidsledarna är ett team på fem individer vars uppdrag är att ge barn och unga, mellan 13-18 år en meningsfull fritid. 

Mobila fritidsledare

Arena Satelliten – ett ungdomshus fyllt med möjligheter

Ett hus med ungdomsverksamhet som ständigt förändras då verksamheten bygger på ungdomarnas aktiva medverkan och idéer.

Ungdomsverksamhet i SollentunaFritidsgårdar i Sollentuna – mötesplats för dig mellan 13-17 år

I Sollentuna finns fem fritidsgårdar för dig mellan 13-17 år som vill delta i aktiviteter, använda din kreativitet, och utveckla ditt lärande. Här kan du också träffa andra ungdomar och umgås med dina vänner.

Sollentunas fritidsgårdar

Föreningar och föreningsliv

I vårt föreningsregister kan du söka efter föreningars aktiviteter. Du kan även få om du vill starta en förening.

Föreningsliv i Sollentuna

Samordningsförbundet

Samverkan mellan myndigheter kring rehabilitering. Samordningsförbundet finansierar insatser för personer som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera och närma sig egen försörjning.

Besök Samordningsförbundets webbplats

Hoppet – en mötesplats för unga 16-35 år

Hoppet hjälper dig att hitta rätt väg till arbete eller studier. Vi erbjuder motiverande samtal och vi stöttar dig att ta kontakt med företag så att du kan hitta en praktik eller ett arbete.

Besök Hoppets webbplats

Lumena och Conecto - stöd för att börja arbeta eller studera  

Lumena och Conecto vänder sig till personer som behöver stöd och kompetensutveckling för att börja arbeta eller studera.

Besök Lumena och Conectos webbplatsResursteam – stöd och vägledning

Samordnat stöd för dig som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Besök Resursteams webbplats

Etableringslyftet

Etableringslyftet hjälper dig som är född i ett annat land att hitta ett jobb eller att börja studera. Vi tar reda på vad du kan och vad du behöver hjälp med.

Besök Etableringslyftets webbplats

Tips på fler verksamheter

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården, Attention, Parasoll, UMO.se,
budget- och skuldrådgivningen, juridisk rådgivning som finns på biblioteket, Välfärdsguiden, Indra m.fl.

Mer läsning för dig