Till navigation Till innehåll (s)

Stöd i hemmet

Kommunen erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma, i ordinärt boende, så länge som möjligt.

 • Hemtjänst för dig som är äldre

  Det är viktigt att du som är äldre känner dig trygg i ditt eget hem. Om du har svårt att klara av dina vardagliga sysslor kan du ansöka om hemtjänst för att få hjälp och stöd.

 • Trygghetslarm

  Du som oroar dig för att till exempel ramla eller som har en ökad risk att drabbas av akut sjukdom kan ansöka om trygghetslarm.

 • Bostadsanpassningsbidrag

  Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag, enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

 • Fixartjänst för dig som behöver hjälp i hemmet

  Har du svårt att hålla balansen? Behöver du hjälp med att byta glödlampor och batterier, hänga upp gardiner eller sätta fast lösa sladdar? Du som är pensionär eller har funktionsnedsättning kan få hjälp gratis av vår fixarhjälp.

 • Hjälpmedel

  Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Till exempel rullatorer, käppar och rullstolar.

 • Uppsökande verksamhet

  En viktig del av kommunens förebyggande arbete är uppsökande verksamhet. Vi erbjuder dig som fyller 85 år under året och inte har insatser från äldreomsorgen ett telefonsamtal från vård- och omsorgskontoret.