Till navigation Till innehåll (s)

Sollentunas historia 

Sollentuna har en lång historia. I modern tid liknar den utvecklingen för många andra kranskommuner. Närheten till Stockholm och utbyggnaden av kommunikationer har påverkat Sollentuna under lång tid, och fortsätter att göra det än idag.

Vid övergången mellan järnålder och bronsålder bosatte sig de första personerna i Sollentuna. De levde på att odla marken och att föda upp boskap. Under 1100-talet uppfördes en kyrka på gården Tunas mark och platsen döptes om till Sollenda Tuna.

På 1600-talet anlades säterierna Gillberga, Sollentunaholm, Viby, Edsberg och Hersby. Sollentunaholm och Edsberg bestod och dominerade under lång tid samhället. Så gott som all mark ägdes av dessa två säterier. Marken brukades av arrendebönder, torpare och statare.

1863 genomfördes den stora kommunreformen då socknarna i Sverige delades upp i världsliga kommuner och kyrkliga församlingar. Det var då som det vi idag kallar Sollentuna kommun såg dagens ljus.

1866 byggdes järnväg mellan Stockholm och Uppsala. En stor händelse i bygdens liv. Rotebro Järnvägsstation var till en början den enda stationen i Sollentuna men efter påtryckningar från invånare i andra kommundelar byggdes även stationer i Norrviken och Tureberg. I början av 1900-talet började Sollentuna bebyggas med egnahemsområden och villastäder. Efter andra världskrigets slut 1945 byggdes allt fler flerbostadshus och kommundelscentrum. Under perioden 1965-75 uppfördes flera miljonprogramsområden varav Service-huset på Malmvägen är det största.

1944 blir Sollentuna landskommun en köping och vid kommunreformen 1971 bildades Sollentuna kommun.

Historiska filmer från några kommundelar