Till navigation Till innehåll (s)
Historisk bild

Sollentunas historia

Sollentuna har en lång historia. Närheten till Stockholm har påverkat Sollentuna under lång tid. Och fortsätter att göra det än idag.

Sollentunas historia i nåra punkter:

  • Vid övergången mellan järnålder och bronsålder bosatte sig de första personerna i Sollentuna. De levde på att odla marken och att föda upp boskap.
  • Under 1100-talet uppfördes en kyrka på gården Tunas mark och platsen döptes om till Sollenda Tuna.
  • På 1600-talet anlades gårdar. Det var Gillberga, Sollentunaholm, Viby, Edsberg och Hersby. Två av dessa bestod och dominerade under lång tid samhället. Så gott som all mark ägdes av Sollentunaholm och Edsberg. Marken brukades av arrendebönder, torpare och statare.
  • 1863 delades socknarna i Sverige upp i världsliga kommuner och kyrkliga församlingar. Det var då som det vi idag kallar Sollentuna kommun såg dagens ljus.
  • 1866 byggdes järnvägen mellan Stockholm och Uppsala. En stor händelse i bygdens liv. Järnvägsstation i Rotebro var till en början den enda stationen, men senare byggdes stationer i Norrviken och Tureberg.
  • I början av 1900-talet började man bygga småhus och villor. Efter andra världskrigets slut 1945 byggdes allt fler flerbostadshus och kommundelarna fick centrum.
  • Under perioden 1965-75 uppfördes flera miljonprogramsområden varav Servicehuset på Malmvägen är det största.
  • 1944 blir Sollentuna landskommun en köping och 1971 bildades Sollentuna kommun.

Historiska filmer

Mer läsning för dig