Till navigation Till innehåll (s)

Stöd till hot- och våldsutsatta

Kontakta socialtjänsten om någon skadar, smärtar, skrämmer eller kränker dig. Eller om någon får dig att göra något mot din vilja eller avstå från att göra något som du vill.

Tveka inte att söka hjälp, du är inte ensam

Det är socialtjänstens ansvar att stödja och hjälpa barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Exempel på situationer när du ska vända dig till socialtjänsten:

  • när det förekommer bråk och misshandel inom familjen
  • när din partner tillgriper våld
  • när barn upplever våld i familjen
  • när du som förälder vill ha råd och stöd kring frågor som rör barn och ungdomar
  • när du är orolig för att ett barn far illa

Kontakt

Socialtjänsten: 08-579 212 40

Socialjouren (kvällar/nätter): 010-444 05 00

Mottagningsgruppen barn och unga: 08-579 210 00

Länkar

Stöd och hjälp finns också att få av föreningar och ideella organisationer.

Kvinnofridslinjen (gratis nationell stödtelefon)

Sollentuna kvinnojour (stöd för utsatta kvinnor)

Origo (stöd mot hedersrelaterat våld)

Terrafem (kvinnojour på flera språk)

Polisen

Indra Queer Trans & Tjejjour

Sjukvårdsrådgivningen (om våld i nära relationer)

Norrorts brottsofferjour (stöd till brottsutsatta personer)

jagvillveta.se (infosida om brott för barn och unga)

Stödcentrum för unga brottsoffer

Föreningen Storasyster

Exempel på våld i nära relationer

Med våld menar vi varje handling som smärtar, skrämmer eller kränker och på så sätt får en annan person att göra något mot sin vilja eller att bli passiv. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

Fysiskt våld

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.

Sexuellt våld

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.

Psykiskt våld

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.

Latent våld 

T.ex. blickar/kroppsuttryck som skapar rädsla, upplevs som hot om våld eller påminner om tidigare fysiskt våld.

Social utsatthet

Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.

Materiellt/ekonomisk utsatthet

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme. Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.