Till navigation Till innehåll (s)

Ung i Sollentuna 

Du som är 12-17 år är välkommen till våra fritidsgårdar. För dig som är lite äldre finns ungdomshuset Arena Satelliten. Sollentuna ungdomsråd finns för dig som vill engagera dig i samhällsfrågor.

  • Arena Satelliten

    Arena Satelliten är en mötesplats/aktivitetshus/ungdomshus för ungdomar. Här drömmar bli verklighet! Här finns scener, replokaler, studios, projektkontor och mötesrum.

  • Fritidsgårdar i Sollentuna

    Fritidsgårdarna i Sollentuna kommun är en öppen verksamhet för åldersgruppen 13-17 år. Du får delta i verksamheten från och med årskurs 6 och kan vara medlem under hela läsåret i åk 2 på gymnasiet.

  • Sollentuna ungdomsråd

    Ungdomsrådets uppgift är att stärka ungdomars möjligheter att påverka i kommunala frågor som rör ungdomar.