Till navigation Till innehåll (s)

I Sollentuna gäller så kallad trivseleldning

Trivseleldning innebär att du får elda upp till fyra timmar per tillfälle och högst två tillfällen per vecka när du eldar med ved, till exempel i din eldstad eller kakelugn.

Anledningen till att det finns begränsningar är att vedeldning i tätbebyggda områden kan störa övriga boende. Röken innehåller sot, partiklar och andra ämnen som kan besvära många människor. Astmatiker och allergiker är särskilt känsliga för rök från vedeldning.

Regler vid eldning med ved, Naturvårdverket

Många störs av röken under vintern

Om du störs av din grannes eldning bör du själv ta upp saken med grannen, gärna på ett vänligt sätt. Det är inte säkert att grannen insett att eldningen stör. Om inget annat hjälper kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning.

Anmälan om klagomål/olägenhet

Elda rätt – tänd inte en för stor brasa

Tänk på att inte tända för stor brasa som du måste strypa draget på. Utsläppet av hälsovådliga ämnen blir då större och risken för skorstensbrand ökar. Veden ska vara torr och finkluven. Bränslet bör ha torkats i minst ett år innan användning. Ved som är fuktig bildar nämligen hälso- och miljöfarliga ämnen. Eldar du brasan rätt brinner den med en klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas. Från skorstenen syns då inte röken alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

 • Använd endast torr ved.
 • Använd helst tändmedel i form av braständare eller fint huggna vedträn.
 • Undvik helst tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.
 • Använd inte tändvätska.
 • Se till att snabbt få fyr och hög temperatur i eldstaden när brasan tänds. Tänd med torra stickor och låt elden ta sig i finhuggen ved innan större vedträn läggs på.
 • Pyrelda inte. Utsläppen kan bli mycket höga.
 • Eldstadens luftspjäll ska vara öppet så att tillräckligt mycket luft finns för fullständig förbränning.
 • Kolla vindriktningen och vindstyrkan, så att röken inte stör grannarna. Elda inte när luften är stillastående, till exempel en regnig höstdag eller en kall vinterdag vid så kallad inversion. Då sprids inte rökgaserna tillräckligt och det finns risk att de går ner mot marken.
 • Sota regelbundet.

Det är förbjudet att elda

 • sopor och avfall eftersom det skapar dålig lukt, sotnedfall och föroreningar
 • impregnerat eller målat virke eller spån- och plywoodplattor.

När du eldar i vedeldad bastu och badtunnor, kakelugn och kamin eller vedeldad pizzaugn ska du rätta dig efter de regler som gäller för eldning av biobränsle. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

Om olägenheter uppstår för närboende på grund av vedeldning kan miljö- och byggnadsnämnden fatta beslut om begränsad vedeldning eller eldningsförbud.

Installation eller ändring av eldstad

Anmäl eldstad  via e-tjänst

Energirådgivningen