Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

I Sollentuna gäller så kallad trivseleldning 

Trivseleldning innebär att du får elda upp till fyra timmar per tillfälle och högst två tillfällen per vecka när du eldar med ved, till exempel i din eldstad eller kakelugn.

Anledningen till att det finns begränsningar är att vedeldning i tätbebyggda områden kan störa övriga boende. Röken innehåller sot, partiklar och andra ämnen som kan besvära många människor. Astmatiker och allergiker är särskilt känsliga för rök från vedeldning.

Det är du som eldar som ansvarar för att eldningen inte innebär problem för omgivningen. Begränsningarna gäller i princip för alla eldstäder, även kakelugn.

När det är vinter klagar många på störande rök

Om du störs av din grannes eldning bör du själv ta upp saken med grannen, gärna på ett vänligt sätt. Det är inte säkert att grannen insett att eldningen stör. Om inget annat hjälper kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsenheten på miljö- och byggnadskontoret i Sollentuna.

Innan du installerar eldstad

Innan du installerar din eldstad måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadskontoret. Du måste få startbesked innan du får påbörja installation och slutbesked innan du får ta eldstaden i bruk. De flesta nya braskaminer som säljs idag är miljögodkända. På Sveriges Tekniska Forskningsinstituts (SP) webbplats kan du se vilka kaminer som klarar utsläppskraven.

Anmäl eldstad  via e-tjänst

Anmälan eldstad  via blankett

Blanketter Bygglov och anmälan

Kontrollplan för mindre åtgärder

Sotning

Energirådgivningen

Elda rätt, Naturvårdsverkets broschyr

Sveriges tekniska forskningsinstitut