Castle.Proxies.GuidePageProxy

Markupplåtelse

Start

Om du vill ställa upp byggställningar, containrar, försäljningsstånd, ordna musikarrangemang, torgmöten och dylikt på offentlig plats måste du ha tillstånd. Tillståndet söker du hos polismyndigheten, blanketten hittar du på polisens webbplats. 

Det behövs tillstånd vid:

 • Handel på allmän plats, exempelvis gatukök och korvvagnsförsäljning
 • Uteservering
 • Placering av byggsäck eller container på allmän gata
 • Placering av skylt, bord och scen
 • Placering av byggnadsställning
 • Insamling av pengar
 • Tillfällig reklam, affischering och liknande (reklam som ska sitta uppe längre tid kräver bygglov)

Med allmän platsmark menas alla torg, gator, vägar, parkmark och naturmark som ägs eller förvalts av Sollentuna kommun.

För upplåtelse av mark för uteserveringar finns riktlinjer framtagna för att underlätta för dig som företagare (se ”För mer information”).

Så här gör du

 • Ansökan om tillstånd gör du via en blankett som du hittar på polisens webbplats (se ”Ansökan”).
 • Ansökan bör skickas in i god tid, räkna med en handläggningstid på minst tre veckor.
 • Polisen tar ut en avgift för hantering, för närvarande 700 kr.
 • Polisens tillståndsenhet bedömer upplåtelsens påverkan på trafiksäkerheten samt allmän ordning och säkerhet. Polisen bedömer ansökan, men vänder sig även till kommunen, som markägare, för yttrande.
 • Kommunen har i samband med det rätt att ställa villkor i ansökan.
 • Kommunen har även i vissa fall rätt att avslå ansökan om den inte anses uppfylla till exempel kommunens krav på framkomlighet och tillgänglighetsanpassning.
 • Om tillståndet godkänns tillämpar kommunen gällande taxa. Taxan varierar beroende på i vilket syfte marken upplåts.

Tänk på

Checklista

 • Bifoga en skalenlig ritning på exakt vilka platser som utnyttjas, samt tänkta placeringar av tält, scener, toalett och avgränsningar.
 • Beskriv utseende och ändamål med markupplåtelsen och ange för hur lång tid nyttjandet avser.
 • För att polisen ska börja behandla ansökan måste avgiften för ansökan vara betald.

Vanliga frågor och svar 

Fråga 1: Hur lång tid tar det att få markupplåtelsetillstånd?

Svar: Kommunen har en handläggningstid på ca 10 dagar från att ansökan kommer in. Polisens hanteringstid kan däremot variera mellan 1 vecka till 6 veckor beroende på hur hög belastning de har.

Se därför till att skicka in ansökan i god tid.

Fråga 2: Kan man få förhandsbesked?

Svar: Nej, i och med att det är polisen som är tillståndsgivare och kommunen endast yttrar sig som markägare, kan kommunen inte ge förhandsbesked gällande markupplåtelser.

Ansökan (e-tjänster/blanketter)

Blankett: Ansökan om tillstånd (Polisen) 

Ansökan (e-tjänster/blanketter)

För mer info

Tillfällig upplåtelse av offentlig plats – riktlinjer (Sollentuna kommun) 

Riktlinjer vid användning av offentlig plats för uteserveringar i Sollentuna (Sollentuna kommun)

Riktlinjer för buller vid tillfälliga arrangemang i Edsviksområdet, Sollentuna kommun (Sollentuna kommun)

Information om höga ljudnivåer vid arrangemang (Sollentuna kommun)

Allmänna riktlinjer för affischering inom Sollentuna kommun (Sollentuna kommun) 

Vad är offentlig plats? (Sollentuna kommun)