Till navigation Till innehåll (s)

Välkommen att söka som utförare i Sollentuna kommun

Här hittar du information för till dig som vill bli utförare i Sollentuna kommun inom äldreomsorg eller funktionsnedsättning. Nedan finner du information om hur du söker, datum för handläggningstillfällen samt förfrågningsunderlag.

Välkommen att söka

Sollentuna kommun använder sig av verktyget Kommers Annons för upphandling. På följande länk hittar du pågående upphandlingar och det är även här du söker för godkännande i kommunens valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Har du några frågor gällande ansökan eller önskar skicka kompletteringar kan du göra det via mejl till mejladressen von@sollentuna.se.

Annonserade upphandlingar

Handläggningstillfällen för LOV-ansökningar år 2023:

Du kan när som helst skicka in din ansökan om att bli godkänd i kommunens valfrihetssystem enligt LOV. Vård- och omsorgskontoret har fyra handläggningstillfällen per år. Handläggningen tar upp till två månader från och med sista datum i ansökningsperioden till dess att ansökande utförare har fått ett beslut och ett eventuellt kontrakt. 

Har du missat att skicka in din ansökan till ett handläggningstillfälle eller skickat in din ansökan försent kommer den att hanteras vid nästa handläggningstillfälle. Datum för sista ansökan till handläggningstillfällen under år 2023 är:

  • 6 februari
  • 8 maj
  • 21 augusti
  • 6 november

Förfrågningsunderlag

Nedan hittar du länk till förfrågningsunderlag för respektive insats inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Förfrågningsunderlaget används vid ansökningar för godkännande i kommunens valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Äldreomsorg

Särskilt boende för äldre

Funktionshinder 

Avlösarservice

Boendestöd

Bostad med särskild service

Daglig verksamhet

Korttidstillsyn

Korttidsvistelse

Ledsagarservice