Till navigation Till innehåll (s)

Tillstånd för markupplåtelse

Om du vill ställa upp byggställningar, containrar, försäljningsstånd, ordna musikarrangemang, torgmöten och dylikt på offentlig plats måste du ha tillstånd. Du ansöker om tillstånd för markupplåtelse hos polisen.

Sök tillstånd för markupplåtelse hos polisen

Taxa för markupplåtelse

Det behövs tillstånd vid

  • Handel på allmän plats, exempelvis gatukök och korvvagnsförsäljning
  • Uteservering
  • Placering av byggsäck eller container på allmän gata
  • Placering av skylt, bord och scen
  • Placering av byggnadsställning
  • Insamling av pengar
  • Tillfällig reklam, affischering och liknande (reklam som ska sitta uppe längre tid kräver bygglov)

Ansökan om tillstånd gör du via en blankett som du hittar på polisens webbplats. Den bör skickas in i god tid, räkna med en handläggningstid på minst tre veckor. Polisen tar ut en avgift för hantering.

Om kommunen äger marken ska vi yttra oss. Polisen fattar sedan beslut. Om tillståndet godkänns så tillämpar vi gällande taxa.

Ansök om tillstånd hos polisen

Tänk på följande:

  • bifoga en skalenlig ritning på exakt vilka platser som utnyttjas och placeringar av tält, scener, toalett och avgränsningar
  • beskriv utseende och ändamål
  • glöm inte ange för hur lång tid nyttjandet avser

Övriga tillstånd

Ska du ha demonstration, konsert, cirkusföreställning, danstillställning, tivoli, marknad eller dylikt är det polisen som ger tillstånd, inte kommunen. Det är de som ansvarar för den allmänna ordningen och säkerheten.

Länkar

Övriga tillstånd i kommunen

Ansök om tillstånd hos polisen

Mer läsning för dig