Till navigation Till innehåll (s)

Komvux som anpassad utbildning

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Komvux som särskild utbildning byter namn till Komvux som anpassad utbildning.

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå, är en frivillig skolform för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Den är sökbar från och med det andra kalenderhalvåret det år man fyller 20.

Individen ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningens syfte är att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter som de behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier. Kurserna inom anpassad utbildning anordnas på grundläggande nivå och på gymnasial nivå.

Lärvux i Sigtuna anordnar undervisningen för elever från Sollentuna kommun.

Lärvux webbsida

Anmälan till Lärvux görs på en blankett som finns på Sigtuna kommuns webbplats.

Sigtuna kommunSkicka sedan anmälan till:

Vuxenutbildningen Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B
191 86 Sollentuna