Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gatukostnadsutredningar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kommunfullmäktige antar gatukostnader för olika delområden. Se länkar til vänster.

I samband med detaljplaneläggningen av Väsjöområdet sker en så kallad gatukostnadsutredning som bland annat visar ombyggnad och nyanläggning av gatunätet samt upprustning av grönområden med mera. Gatukostnadsutredningen har vunnit laga kraft.

Sollentuna kommun kommer att vara huvudman för gator och andra allmänna platser och avser att bygga ut dessa i enlighet med detaljplanen. I samband med gatuutbyggnaden kommer även Sollentuna Energi AB att bygga ut kommunalt VA (vatten- och avloppsnät), el, fjärrvärme och bredband i området.

Gatukostnadsutredningen ligger till grund för fördelningen av gatukostnadsersättning. Fastighetsägare kan efter särskild bedömning av kommunen medges möjlighet att erhålla gatukostnadslån och därmed erlägga gatukostnadsersättningen genom amortering. Om gatukostnadsersättningen kan anses särskilt betungande kan kommunen efter särskild bedömning medgiva fastighetsägaren ett anstånd med gatukostnadsersättningen till dess fastigheten överlåtes, avstyckas eller bygglov beviljas.

Frågor och svar kring utbyggnaden av Södersätra

Publicerad: 16 april 2018