Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Följ dina ärenden här

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Mina sidor är dina personliga sidor på sollentuna.se som du når genom att logga in med e-legitimation. Mina sidor används för att spara information om vissa av dina ärenden. Här kan du skapa en profil och se dina inskickade ärenden inom vissa områden.

I dagsläget kan du använda Mina sidor för dessa e-tjänster:

 • Anmälan om misstänkt matförgiftning
 • Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
 • Anmälningspliktiga åtgärder
 • Ansökan om socialnämndens föreningsbidrag 
 • Ansökan om vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag
 • Ansökan om installation av värmepump
 • Ansökan om reducering av omvårdnadsavgiften på grund av dubbla boendekostnader
 • Ansökan om serveringstillstånd
 • Ansökan om stipendier inom kultur och idrott
 • Ansökan äldreomsorg SoL
 • Begäran om insatser enligt LSS
 • Beställning av betygskopia från kommunarkivet/skolgång i Sollentuna
 • Beställning av baskarta CAD och baskarta PDF
 • Beställning av gränspåvisning
 • Beställning av husutstakning
 • Beställning av lägeskontroll
 • Beställning av mätuppdrag
 • Beställning av nybyggnadskarta /förenklad nybyggnadskarta
 • Beställning av stompunkter
 • Bostadsanpassningsbidrag
 • Bygglovsansökan för nybyggnad, tillbyggnad, fasadändring
 • Bygglovsansökan för skylt
 • Föreningar, Verksamhetsbidrag för ideella kulturföreningar
 • Gymnasieskola - ersättning för resor, gymnasieelever
 • Gymnasieskola - inackorderingstillägg, ansökan för gymnasieelever
 • Gymnasieskola - svenska skolan i utlandet, ansökan för gymnasieelever
 • Komplettering av ärende
 • Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende
 • Lokal, Preliminärbokning av Amorinasalen och/eller Tintomararummet
 • Lämna synpunkter
 • Återta en ansökan enligt LSS eller SoL

Mina sidor är gemensamma för flera kommuner och myndigheter som använder samma e-tjänsteplattform som Sollentuna kommun, t ex Energimyndigheten och ett antal andra kommuner. Detta innebär att du under Mina sidor på sollentuna.se även kan följa de eventuella ärenden du har hos någon av de övriga kommunerna och myndigheterna.

Inloggning med e-legitimation

För att du ska kunna logga in på Mina sidor måste du ha en e-legitimation. E-legitimationen använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Läs mer om hur du laddar ner och använder e-legitimation/bank-ID på http://www.bankid.com

Min profil

Under Min profil bör du lägga in uppdaterade uppgifter om namn, adressuppgifter, telefon och e-postadress. De uppgifter som sparas i Min profil kan sedan användas för för ifyllnad av dina kontaktuppgifter i vissa e-tjänster, så att du slipper skriva in dessa uppgifter på nytt varje gång du vill använda en e-tjänst.

Skickade handlingar

Under Skickade handlingar hittar du de ärenden som du skickat in samt eventuella bilagor. För att kunna öppna dessa dokument behöver du dels gratisprogrammet Acrobat Reader, samt ett program för att läsa dina bilagor, som t ex Microsoft Word.

Meddelanden

Under Meddelanden hamnar meddelanden som kommunen eller myndigheten eventuellt skickar till dig och som du även kan svara på. Denna funktion används inte av Sollentuna kommun i dagsläget.

Publicerad: 5 september 2018