Till navigation Till innehåll (s)

Följ dina ärenden

Mina sidor är dina personliga sidor på sollentuna.se som du når genom att logga in med e-legitimation. Mina sidor används för att spara information om vissa av dina ärenden. Här kan du skapa en profil och se dina inskickade ärenden inom vissa områden.

Ditt ärende med socialkontoret

 Följ ditt ärende med socialkontoret. Du kan också läsa och skicka meddelanden med din handläggare.

Problem med inloggning via MAC och iPhone

Just nu kan användare av MAC och iPhone uppleva problem med att Iogga in på Mina sidor.

Logga in med MAC

 • Uppgradera till senaste IOS.

Logga in med iPhone

 • Gå till "Inställningar" på din iPhone
 • Välj "Safari"
 • Välj "Integritet och säkerhet"
 • Här hittar du “"Spåra inte mellan webbplatser”. Se till att den är avslagen, avmarkerad.

När du är inloggad

När du har loggat in kan du se dina pågående ärenden och göra ändringar i din profil. Här kan du också se eventuella meddelanden.

Skickade handlingar

Min profil

Meddelanden

Skickade handlingar

Under Skickade handlingar hittar du de ärenden som du skickat in samt eventuella bilagor. För att kunna öppna dessa dokument behöver du dels gratisprogrammet Acrobat Reader, samt ett program för att läsa dina bilagor, som t ex Microsoft Word.

Se dina skickade handlingar här

Min profil

Under Min profil bör du lägga in uppdaterade uppgifter om namn, adressuppgifter, telefon och e-postadress. De uppgifter som sparas i Min profil kan sedan användas för ifyllnad av dina kontaktuppgifter i vissa e-tjänster, så att du slipper skriva in dessa uppgifter på nytt varje gång du vill använda en e-tjänst.

Se din profil och gör ändringar här

Tillgängliga e-tjänster

 • Anmälan om misstänkt matförgiftning
 • Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
 • Anmälningspliktiga åtgärder
 • Ansökan om socialnämndens föreningsbidrag 
 • Ansökan om vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag
 • Ansökan om installation av värmepump
 • Ansökan om reducering av omvårdnadsavgiften på grund av dubbla boendekostnader
 • Ansökan om serveringstillstånd
 • Ansökan om stipendier inom kultur och idrott
 • Ansökan äldreomsorg SoL
 • Begäran om insatser enligt LSS
 • Beställning av betygskopia från kommunarkivet/skolgång i Sollentuna
 • Beställning av baskarta CAD och baskarta PDF
 • Beställning av gränspåvisning
 • Beställning av husutstakning
 • Beställning av lägeskontroll
 • Beställning av mätuppdrag
 • Beställning av nybyggnadskarta /förenklad nybyggnadskarta
 • Beställning av stompunkter
 • Bostadsanpassningsbidrag
 • Bygglovsansökan för nybyggnad, tillbyggnad, fasadändring
 • Bygglovsansökan för skylt
 • Föreningar, Verksamhetsbidrag för ideella kulturföreningar
 • Gymnasieskola - ersättning för resor, gymnasieelever
 • Gymnasieskola - inackorderingstillägg, ansökan för gymnasieelever
 • Gymnasieskola - svenska skolan i utlandet, ansökan för gymnasieelever
 • Komplettering av ärende
 • Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende
 • Lokal, Preliminärbokning av Amorinasalen och/eller Tintomararummet
 • Lämna synpunkter
 • Återta en ansökan enligt LSS eller SoL

Mina sidor är gemensamma för flera kommuner och myndigheter som använder samma e-tjänsteplattform som Sollentuna kommun, t ex Energimyndigheten och ett antal andra kommuner. Detta innebär att du under Mina sidor på sollentuna.se även kan följa de eventuella ärenden du har hos någon av de övriga kommunerna och myndigheterna.

Inloggning med e-legitimation

För att du ska kunna logga in på Mina sidor måste du ha en e-legitimation. E-legitimationen använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Läs mer om hur du laddar ner och använder e-legitimation/bank-ID.

http://www.bankid.com

Mer läsning för dig