Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Välj förskola eller annan omsorg för ditt barn

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Turebergs torg 1, pl 7

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Ditt barn kan gå i förskola från 1 till 6 års ålder. Det finns både kommunala och fristående förskolor och familjedaghem. Flera familjer kan också gå samman och ta hand om varandras barn.

Du som arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig erbjuds förskola. Om du är föräldraledig har du rätt till 15 timmar per vecka under hela året. Förskolan har öppet mellan 10-12 timmar per dag beroende på föräldrarnas sysselsättningsgrad och barnets behov. Verksamheten styrs av en särskild läroplan.

Ansök om plats i förskola 

Ansök om plats i förskola eller familjedaghem

Alla barn har rätt till förskola

Barn som är folkbokförda eller stadigvarande vistas i kommunen har rätt till en plats i kostnadsfri förskola eller familjedaghem 525 timmar per år från och med 1 augusti det år som barnet fyller 3 år.

Familjedaghem är en pedagogisk omsorg 

Verksamheten är pedagogisk och bedrivs i huvudsak i dagbarnvårdarens hem. Ett familjedaghem ingår i ett nätverk där barnen träffar andra barn i större grupper. Inom gruppen vikarierar dagbarnvårdarna för varandra. Ett familjedaghem kan även erbjuda skolbarnsomsorg till och med det år då barnet fyller nio år.

Gå samman och ta hand om varandras barn 

Flerfamiljssystem är en form av pedagogisk omsorg där två eller fler familjer går samman och tar hand om familjernas barn. För att flerfamiljssystemet ska få barnomsorgscheck krävs F-skattsedel.

 

Publicerad: 15 juli 2019