Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Barn vid akvarium

Förskola & pedagogisk omsorg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Turebergs torg 1, pl 7

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Förskoleverksamhet vänder sig till barn som fyllt ett år till och med 7 augusti det år som barnet fyller sex år. 

Kommunen erbjuder förskoleverksamhet till barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldralediga. Verksamheten erbjuds även för barn till föräldralediga 15 timmar per vecka under hela året.

Förskola

Förskola är en pedagogisk verksamhet med egen läroplan för inskrivna barn i åldern 1-6 år. Förskolan har öppet mellan 10-12 timmar per dag (hela året) beroende på föräldrarnas sysselsättningsgrad och barnets behov.

Allmän förskola

Alla barn som är folkbokförda eller stadigvarande vistas i kommunen har rätt till en plats i kostnadsfri förskola/familjedaghem 525 timmar per år från och med 1 augusti det år som barnet fyller 3 år.

Pedagogisk omsorg - familjedaghem

Verksamheten är pedagogisk och bedrivs i huvudsak i dagbarnvårdarens hem. Ett familjedaghem ingår i ett nätverk/samverkansgrupp där barnen träffar andra barn i större grupper. Inom samverkansgruppen vikarierar dagbarnvårdarna för varandra. Ett familjedaghem kan även erbjuda skolbarnsomsorg till och med det år då barnet fyller nio år.

Pedagogisk omsorg - flerfamiljssystem

Flerfamiljssystem är en form av pedagogisk omsorg där två eller fler familjer går samman och tar hand om familjernas barn. För att flerfamiljssystemet ska få barnomsorgscheck krävs F-skattsedel.

Öppen förskola

Öppen förskola är till för dig som är hemma med små barn. Det kostar inget och du behöver inte anmäla barnet i förväg. Den öppna förskolan erbjuder en pedagogisk gruppverksamhet och barnen leker enskilt eller i grupp. Som vårdnadshavare är du med ditt barn på öppna förskolan.

Ansök om plats inom barnomsorg/skola

Här ansöker du om plats till barnomsorg och skola.