Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Familjerådgivning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Om du befinner dig i en separationskris kan du vända dig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning.

Välkommen till familjerådgivning i Sollentuna

Sollentuna kommun har kundval inom familjerådgivningen. Det innebär att du som kommuninvånare kan beställa tid för familjerådgivning hos något av de åtta företag som kommunen har avtal med. Du kan också jämföra deras tjänster och utbud. 

Avgift

Avgiften är 400 kronor per besök. Avgiften betalas vid varje besök. Antalet samtal är högst fem, men kan utökas om det finns särskilda skäl.

Här hittar du familjerådgivningsföretagen

Begränsning

Familjerådgivningen erbjuder inte familjeterapi eller individuell terapi. Om ni som föräldrar är oeniga i frågor kring barnen i samband med eller efter en separation kan ni i stället kontakta Familjerättsbyrån för samtal.

I socialtjänstlagen 5 kap. 3 § definieras familjerådgivning på följande sätt: "Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer."

Familjerådgivningen omfattas av starka krav på sekretess.