Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

leksak bil antik

Skolskjuts i förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För barn i förskola finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att tillhandahålla skolskjuts, eftersom förskola inte är en obligatorisk verksamhet, som till exempel grundskola är.

Barn i förskolan har därför inte någon möjlighet att få skolskjuts. Undantaget är barn som är placerade i kommunal specialverksamhet inom Sollentuna. De kan efter individuell bedömning beviljas resor till förskolan, dock med en begränsning av maximalt fem resor per vecka. Resorna samordnas på lämpligt sätt av avdelningen Stöd och utveckling på barn- och utbildningskontoret. Dessa resor ska ske på morgonen.

Barn med ett omfattande funktionshinder har rätt till färdtjänst, vilket ansöks om hos Kontaktcenter.

Publicerad: 1 augusti 2018

Länkar