Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

E-tjänster och jämförelsetjänster

Här kan du utföra ärenden när det passar dig. Det är tjänster inom olika områden som handlar om att anmäla, beställa, ansöka, boka eller jämföra.

Behöver du hjälp?

För support i de olika e-tjänsterna kan du vända dig till Sollentuna kommuns kontaktcenter som är öppet kl. 8.00-17.00 måndag till torsdag, samt kl. 10.00-17.00 fredag.

E-tjänst Typ Information
E-faktura för kommuninvånare Anmälan Mer information
E-fakturor via fakturaportalen Anmälan
E-faktura från eget ekonomi- eller faktureringssystem Anmälan
Lämna synpunkter/ felanmäl E-tjänst Mer information
E-tjänst Typ Information
Ansökan om skolskjuts E-tjänst Mer information
Betygskopia från kommunarkivet, skolgång i Sollentuna E-tjänst Mer information
E-tjänst för barnomsorg och grundskola E-tjänst Mer information
Grundskola - servicekarta, överblick över var kommunens grundskolor och bibliotek finns E-tjänst
Gymnasieskola - ersättning för resor, gymnasieelever E-tjänst
Gymnasieskola - gymnasieantagningen Stockholms län E-tjänst Mer information
Gymnasieskola - inackorderingstillägg, ansökan för gymnasieelever E-tjänst Mer information
Gymnasieskola - svenska skolan i utlandet, ansökan för gymnasieelever E-tjänst Mer information
Vuxenutbildning via Kunskapsparken, ansökan E-tjänst Mer information
Övriga ärenden, via blanketter Blankett
Lämna synpunkter/ felanmäl E-tjänst Mer information
E-tjänst Typ Information
Lämna synpunkter/ felanmäl E-tjänst Mer information
Anmälningspliktiga åtgärder E-tjänst Mer information
Anmälningspliktiga åtgärder, komplettering E-tjänst
Baskarta CAD, beställa E-tjänst Mer information
Baskarta PDF, beställa E-tjänst Mer information
Bygglov, ny ansökan E-tjänst Mer information
Bygglov för skylt, ny ansökan E-tjänst Mer information
Bygglov, komplettering av ärende E-tjänst Mer information
Gränspåvisning, beställa E-tjänst Mer information
Husutstakning, beställa E-tjänst Mer information
Installation av värmepump, ansökan E-tjänst Mer information
Lägeskontroll, beställa E-tjänst Mer information
Misstänkt matförgiftning, anmälan E-tjänst Mer information
Mätuppdrag, beställa E-tjänst Mer information
Nybyggnadskarta / förenklad nybyggnadskarta, beställa E-tjänst Mer information
Registering av livsmedelsanläggning, anmälan E-tjänst Mer information
Webbkartor för bygga, bo och miljö, tex primärkarta, stomnät, bergvärme och trafikbuller E-tjänst
Övriga ärenden via blanketter Blankett
E-tjänst Typ Information
Ansökan Äldreomsorg SoL E-tjänst Mer information
Ansökan om reducering av omvårdnadsavgiften på grund av dubbla boendekostnader E-tjänst Mer information
Begäran om insatser enligt LSS E-tjänst Mer information
Boka tid på ungdomsmottagningen i Sollentuna, webbokning E-tjänst Mer information
Bostadsanpassningsbidrag E-tjänst Mer information
Ekonomiskt bistånd, ansökan E-tjänst Mer information
Föreningar, Aktivitetsbidrag ApN E-tjänst Mer information
Föreningsbidrag socialnämnden, ansökan E-tjänst Mer information
Föreningsbidrag vård- och omsorgsnämnden, ansökan E-tjänst Mer information
Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende E-tjänst Mer information
Kontakta socialtjänstens mottagning för barn och unga E-tjänst Mer information
Lämna synpunkter/ felanmäl E-tjänst Mer information
Återta en ansökan enligt LSS eller SoL E-tjänst Mer information
Övriga äldreomsorgärenden via blanketter Blankett
Övriga LSS-ärenden via blanketter Blankett
E-tjänst Typ Information
Barnteater, boka biljetter till familjeföreställningar E-tjänst Mer information
Bibliotek, Bibliotekskort E-tjänst Mer information
Bibliotek, Böcker, sök på Biblioteken i Sollentuna E-tjänst Mer information
Föreningar, Aktivitetsbidrag ApN E-tjänst Mer information
Föreningar, Föreningsregister E-tjänst Mer information
Föreningar, Föreningsuppgift, registrera E-tjänst
Föreningar, Föreningsuppgifter, administrera E-tjänst Mer information
Föreningar, Verksamhetsbidrag för ideella kulturföreningar E-tjänst Mer information
Idrottsanläggning, Gymnastiksalar, säsongsbokning Blankett Mer information
Idrottsanläggning, Hyra säsongstider och strötider E-tjänst Mer information
Idrottsanläggning, Skidspår, ladda ned app och hitta lämpliga skidspår i Sollentuna och i Sverige E-tjänst Mer information
Kulturskolan, anmälan E-tjänst Mer information
Lokal, Preliminärbokning av Amorinasalen och/eller Tintomararummet E-tjänst
Sollentunabilder E-tjänst Mer information
Stipendier inom kultur och idrott, ansökan E-tjänst Mer information
Lämna synpunkter/ felanmäl E-tjänst
E-tjänst Typ Information
Lediga jobb E-tjänst Mer information
Serveringstillstånd, ansökan E-tjänst Mer information
Lämna synpunkter/ felanmäl E-tjänst Mer information
E-tjänst Typ Information
Lämna synpunkter / felanmäl E-tjänst Mer information
E-tjänst Typ Information
Frågor eller synpunkter till dina förtroendevalda E-tjänst Mer information
Ärendelistor och protokoll E-tjänst Mer information
Lämna synpunkter / felanmäl E-tjänst Mer information