Till navigation Till innehåll (s)

Logga in som medarbetare 

Här kan du som medarbetare i Sollentuna kommun logga in på Solsidan, IT-arbetsplatsen och Skolplattformen Infomentor.

Solsidan, kommunens intranät

Kommunens intranät Solsidan innehåller nyheter och information för dig som är anställd.

Till Solsidan

Personalrapportering

I systemet kan du registrera din arbetstid, frånvaro, kontrollera din lön och se din lönespecifikation.

Till personalrapportering

Sollentuna it-arbetsplats

IT-arbetsplatsen är arbetsytan för dig som jobbar i kommunens system och officepaketet. 

Logga in i IT-arbetsplatsen

Skolplattformen Infomentor

På Skolplattformen planerar, genomför och utvärderar du din undervisning. Du kommunicerar med vårdnadshavare och elever.

Logga in som personal i Skolplattformen Infomentor

E-post (Outlook)

Din e-post (@sollentuna.se) i webbläsaren. (Observera att åtkomst till e-post via webb innebär extra kostnad varför denna funktion endast är tillgänglig efter extra beställning och aktivering)

Till e-post via Outlook