Till navigation Till innehåll (s)

Hjälp i hemmet

Det finns olika former av stöd som du kan få i ditt hem. Till exempel hemtjänst, bostadsanpassning och boendestöd.

 • Hemtjänst

  Om du behöver hjälp i hemmet med sådant du inte klarar av själv kan du ansöka om hemtjänst.

 • Bostadsanpassning

  Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

 • Avlösarservice

  Ibland behöver dina föräldrar göra saker utan dig. De kanske behöver gå på ett möte, handla eller göra något med dina syskon. Då kan en avlösare komma hem till dig. Ni kan göra något tillsammans hemma hos dig, till exempel baka eller...

 • Boendestöd

  Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem, eller komma igång med olika sysslor, kan du få hjälp i form av boendestöd.

 • Hjälpmedel

  Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt.