Till navigation Till innehåll (s)

Hjälp i hemmet 

Det finns olika former av stöd som du kan få i ditt hem. Till exempel hemtjänst, bostadsanpassning och boendestöd.

 • Omsorg & Stöd

  Hemtjänst

  Om du behöver hjälp i hemmet med sådant du inte klarar av själv kan du ansöka om hemtjänst.

 • Omsorg & Stöd

  Bostadsanpassning

  Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

 • Omsorg & Stöd

  Avlösarservice

  Ibland behöver dina föräldrar göra saker utan dig. De kanske behöver gå på ett möte, handla eller göra något med dina syskon. Då kan en avlösare komma hem till dig. Ni kan göra något tillsammans hemma hos dig, till exempel baka eller...

 • Omsorg & Stöd

  Boendestöd

  Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem, eller komma igång med olika sysslor, kan du få hjälp i form av boendestöd.

 • Omsorg & Stöd

  Hjälpmedel

  Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt.