Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kommunens förebyggande arbete

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Preventionssamordnare

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 212 58

Det förbyggande arbetet handlar mycket om att samverka och sprida kunskap om hur alkohol-, tobak och drogvanorna ser ut i Sollentuna. Arbetet följs bland annat upp i en länsövergripande enkät, den s.k. Stockholmsenkäten. 

Unga dricker och röker mindre

Den nedåtgående trenden vad gäller antalet ungdomar som dricker alkohol och använder tobak håller i sig. Det är ett resultat av det förebyggande arbetet som bedrivs av Sollentuna kommun och på nationell nivå. Det visar en undersökning genomförd under 2016, kallad Stockholmsenkäten. Den starkaste nedåtgående trenden i årets Stockholmsenkät för Sollentunas del är att färre killar på gymnasiet röker. 

Syftet med enkäten

Frågorna handlar om drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbing samt risk- och skyddsfaktorer. Elevernas svar ger oss en förståelse för hur olika normbrytande beteenden förändras över tid och kan användas för debatt och diskussion runt ungdomars levnadsförhållanden och för forskning. De kan även utgöra underlag för att fördela resurser för förebyggande insatser. 

Med utgångspunkt i respektive skolas ”resultat” finns dessutom en möjlighet att mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet.

Nedan hittar du mer information om det drogförebyggande arbetet och tips och råd.

För mer information kontakta: 
Kristina Persson, Preventionssamordnare
Kristina.persson@sollentuna.se, Tfn: 08-579 213 22


Här kan du läsa om resultatet för Sollentuna kommun 2016

Publicerad: 18 april 2019

Tobak är nästan alltid det första preparatet som barn kommer i kontakt med.

 • Nio av tio som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år.
 • Din inställning som förälder, tillgång och sociala normer påverkar.
 • Nikotinet påverkar hjärnan och ju tidigare man börjar desto snabbare uppstår ett beroende.
 • Ungdomar som röker/snusar dricker oftare och mer alkohol än ungdomar som inte brukar tobak.
 • 64 procent av de elever som röker regelbundet har också testat cannabis.
 • Bland elever som aldrig rökt vanlig tobak har bara fyra procent testat cannabis. (Det visar en undersökning som Statens folkhälsoinstitut låtit genomföra bland elever på sex gymnasieskolor i Skåne).

Rökande ungdomar erbjuds även oftare att köpa narkotika. Att avstå från tobak gör det lättare att tacka nej till andra droger.

Du som förälder/vuxen kan göra skillnad!

 (Källa: Non Smoking Generation)

Hälsorisker i samband med rökning av vattenpipa

Användning av vattenpipa har ökat bland ungdomar. Rökning av vattenpipa är riskfyllt. Vattenpipstobaken är farlig och innehåller 30 procent tobak. Vid ett röktillfälle får rökaren i sig tobaksrök motsvarande 100 cigaretter. Hittills genomförda studier om rök från vattenpipa visar att den innehåller samma typ av skadliga ämnen och partiklar som cigarettrök, och kan därmed ge samma hälsorisker. Jämfört med cigarettrökning bildas också en större mängd rök. Läs mer i foldern: Vattenpipa, rök utan risk?

Länkar:
www.nonsmoking.se

Drickandet har minskat kraftigt över tid och fler unga väljer bort alkohol helt. Att alkohol skadar hjärnan vet vi, men då hjärnan utvecklas ända fram till 25 års ålder är ungas hjärnor ännu känsligare än vuxnas.

 • I de familjer där föräldrarna inte bjuder sina barn på alkohol dricker barnen mindre.
 • För varje år som en person skjuter upp sin alkoholdebut minskar risken för beroende.
 • En person som börjar dricka alkohol vid 14 års löper fyra gånger högre risk att bli alkoholberoende än de som börjar vid 20 års ålder.

De allra flesta som dricker mycket under tonåren trappar ner när de blir äldre. Men det är lätt att alkoholvanorna man skaffar sig som ung hänger med genom livet.

Högtider då ungdomar testar på alkohol

Inför skolavslutningar, valborgsfirande, höstlov och jullov arbetar Sollentuna kommun aktivt med att öka medvetenheten hos vuxna när det gäller tonåringars alkoholbruk och samtidigt minska tillgången till alkohol. Vuxna kan med bra argument vara ett viktigt stöd för tonåringar i frågor kring alkohol som kan kännas svåra. Tips till föräldrar

Langa inte alkohol eller tobak!

Ju fler äldre syskon, kompisar och föräldrar som låter bli att köpa ut, desto färre alkoholskador bland minderåriga. Många köper ut för att vara schyssta eller tror att deras yngre syskon annars skaffar alkohol från annat håll. 

 • Majoriteten av 16-åringar, 58 procent, skulle inte skaffa alkohol om de inte fick den från någon de känner visar en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

(Källa: Systembolagets TNS Sifo undersökning och Attitydundersökning CAN.)

Länkar:
www.tonarsparloren.se
www.hejdåalkoholskador.se

Det finns många förväntningar på hur vi borde se ut. Det är lätt att känna sig pressad att få större muskler eller att gå ner i vikt. Att använda olika dopningspreparat och kosttillskott kan vara ett sätt att följa vår tids skönhetsideal. Andra anledningar kan vara att man är nyfiken, vill höja sitt självförtroende eller att man bara inte orkar träna och äta bra på riktigt, och att kosttillskotten blir till en ”quickfix”.

Kort fakta om anabola androgen steroider

Anabola androgena steroider (AAS) är ett samlingsnamn för syntetiska manliga könshormoner där det viktigaste hormonet är testosteron. 

Testosteron har två huvudsakliga effekter i kroppen

 • Androgen effekt: utvecklar manlig könskaraktär exempelvis skäggväxt och mörk röst.
 • Anabol effekt: vävnadsuppbyggande, ger ökad muskeltillväxt, minskar nedbrytning av vävnad och ger snabbare läkning av skador.

På www.dopingjouren.se kan du ställa frågor, läsa fakta om AAS, ta del av forskning, anmäla dig till nyhetsbrev, beställa material och få aktuella information om Dopingjourens verksamhet. Alla som har frågor om dopning kan anonymt kontakta Dopingjouren på 020-546 987. 

100 % ren hårdträning

Att arbeta förebyggande mot doping är relativt nytt. 100 % ren hårdträning är en metod som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopingpreparat på träningsanläggningar.

I Sollentuna arbetar vi aktivt för att färre unga ska använda tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Majoriteten av ungdomarna i Sollentuna kommun har inte testat narkotika.

År 2 på gymnasiet har:

 •  22 % av pojkarna och
 • 12 % av flickorna provat narkotika.

Cannabis är den vanligaste drogen bland ungdomar. Attityderna till bland annat marijuana och hasch blir allt mer liberala. Långt ifrån alla ungdomar röker cannabis (hasch och marijuana), men användningen är betydligt högre i Stockholms län än i övriga landet – framför allt bland gymnasieelever.

Var uppmärksam på:

 • Skolk
 • Försämrade skolresultat
 • Drogliberala kompisar

Andra varningssignaler kan vara att din tonåring tappar intresset för saker som tidigare varit roligt eller drar sig undan på ett sätt som oroar dig.

Håll koll och håll i

 • Var nyfiken, ställ frågor och prata med din tonåring.
 • Håll dig informerad om var din tonåring är och vilka kompisar hen umgås med.
 • Prata med kompisarnas föräldrar.
 • Det är vanligt att föräldrar släpper taget om sina tonåringar under den period i livet då de behöver sina föräldrar mest, håll i lite längre!

Ungdomars främsta anledningar till att inte pröva cannabis är:

 • Att föräldrarna bryr sig
 • Vill inte förstöra relationen med sina föräldrar
 • Föräldrarnas förväntningar på att de inte ska använda droger
 • Man vill inte göra mamma och pappa besvikna

(Fokusgruppsundersökning, Stockholms stad 2013)

Du som förälder/viktig vuxen är den viktigaste personen i ditt barns liv!

Om du är tydlig med din inställning är chansen större att ditt barn inte provar. Forskning visar att ungdomar som lyckas och trivs i skolan, har strukturerade fritidsaktiviteter och umgås med familjen löper mindre risk att börja med alkohol och andra droger.

Sök hjälp

Det är viktigt att söka hjälp tidigt och att gå på sin magkänsla. Det är aldrig försent att ta hjälp. Om du som förälder är orolig för att din tonåring använder alkohol/droger kan du kontakta:

Mini-Maria Sollentuna (alkohol, droger): 08-579 226 59, 08-579 22671, 08-123 474 56
Maria ungdom: 08-123 474 10 (dygnet runt, Stockholm).
Socialtjänsten (mottagningsgrupp): 08-579 212 50
För mer information kontakta: 
Kristina Persson, Preventionssamordnare
Kristina.persson@sollentuna.se, Tfn: 08-579 213 22

Länkar:
cannabishjalpen.se