Till navigation Till innehåll (s)

Prao - resor och mat

Praktisk arbetslivsorientering, PRAO, är obligatorisk under minst tio dagar för alla elever från och med årskurs 8. Syftet med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Under PRAO-perioden lämnar eleven skolan för att istället prova på ett arbete.

Enligt skollagen ska utbildning i grundskolan och i grundsärskolan vara avgiftsfri. PRAO är en del av dessa utbildningar och ska därför också vara avgiftsfri. Följaktligen kan eleven få ersättning för vissa kostnader som kan uppstå under PRAO-perioden, under vissa förutsättningar.

Utbildningsnämnden i Sollentuna har på sitt sammanträde 2021-11-23 antagit regler för ersättningar av kostnader som kan uppstå under PRAO-perioden, bl.a. principerna för uträkning av ersättningar som eleven kan vara berättigad till. Matersättning motsvarar den genomsnittliga kostnaden som kommunen har för en elevs skolmåltider per dag. Reseersättning motsvarar 2 enkelresor med SL för eleven, enligt SL:s billigaste färdsätt. Det är elevens skola som ansvarar för att betala ut eventuella ersättningar.

Matkostnader för eleven under PRAO-perioden

Matkostnader ersätts med maximalt 39 kr per dag under PRAO-perioden för elever som köper lunch eller som har med sig mat hemifrån. Ersättning betalas inte ut om:

  • eleven kan äta på en av Sollentunas kommunala skolor i närheten av PRAO-platsen. En kommunal skola anses vara i närheten av PRAO-platsen om det är mindre än 1 km mellan PRAO-platsen och den närmaste kommunala skolan.
  • eleven blir bjuden på mat på PRAO-platsen.

Det är elevens ansvar att anmäla till skolan efter PRAO-periodens slut hur många luncher som eleven vill ha ersättning för.

Det är skolans ansvar att kontrollera avståndet mellan PRAO-platsen och den närmaste kommunala skolan innan utbetalning av ersättning sker. Det är också skolans ansvar att kontrollera om eleven har blivit bjuden på mat på PRAO-platsen, om skolan bedömer att det är nödvändigt.

Resekostnader för eleven under PRAO- perioden

Ersättning för en elevs resor mellan hemmet och PRAO-platsen är maximalt 52 kr per dag vilket motsvarar kostnaden för 2 enkelresor med SL för eleven. Ersättning för resor betalas inte ut om:

  • det är mindre än 4 km mellan elevens bostad och PRAO-platsen.
  • eleven inte lämnar in något kvitto för resan till skolan.

Det är elevens ansvar att se till att få kvitto för varje resa och att spara på dessa kvitton. Det är också elevens ansvar att lämna in samtliga kvitton till skolan efter PRAO-periodens slut. Det är skolans ansvar att kontrollera avståndet mellan elevens bostad och PRAO-platsen.

Mer läsning för dig