Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Intresse- och brukarföreningar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här finns länkar till intresse- och brukarföreningar för personer med psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblem.

Ananke
Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening som
stödjer människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.
www.ocdforbundet.se

Anonyma Alkoholister
AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor,
som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med
varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra
att tillfriskna från alkoholism.
www.aa.se

Anonyma narkomaner region Sverige
Anonyma narkomaner

Anorexi/Bulimi-kontakt
Föreningen verkar stödjande, förebyggande och påverkande.
Föreningen har också möjlighet att erbjuda stödpersoner och
stödgrupper och kan ge information genom föreläsningar.
www.abkontakt.se

Cocaine Anonymous (CA) Sollentuna
CA Sollentuna är en grupp av nyktra beroende som är en del
av gemenskapen Cocaine Anonymous (CA).
www.ca-sweden.se

Epilepsiföreningen i Stockholm
Bedriver och stödjer verksamhet som bidrar till att personer med
epilepsi kan leva ett gott liv och få god vård.
www.epistockholm.se

Föreningen Balans
Patient/anhörigförening för drabbade av depression och/eller
manodepression.
https://balansriks.se/

Handikappförbundens samarbetsorgan
www.hso.se

Hjälpkällan
För dig som lämnar en sluten, religiös rörelse.
www.hjalpkallan.se

Inflytanderådet
Inflytanderådet består av personer med erfarenheter inom
socialpsykiatrin. De fungerar som ett bollplank och är en länk
mellan kommunen, dess brukare och anhöriga.
www.inflytanderadet.se

Musketörerna i Sollentuna
Vi som driver och jobbar i Musketörerna har själva varit i
utanförskap med missbruk och hemlöshet.
Musketörerna i Sollentuna

Parasoll - personlig ombud

I Sollentuna kommun hittar du de personliga ombuden i
en organisation som heter Parasoll. Det är en brukardriven
organisation som bedriver personlig ombudsverksamhet.
Parasoll - personlig ombud Sollentuna

Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
www.attention-riks.se

RSMH
Riksföreningen för social och mental hälsa. Arbetar för människor
med psykisk ohälsa.
www.rsmh.se

Schizofreniförbundet (IFS)
Schizofreniförbundet för personer med schizofreni och liknande
psykoser.
www.schizofreniforbundet.se

SPES - suicid prevention och efterlevandestöd
SPES är till för alla som mist en närstående genom självmord.
www.spes.se

Publicerad: 23 augusti 2019