Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentunas arbete modell för trygghetsarbete

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har kommit långt när det gäller trygghetsarbetet. Brå lyfter fram kommunens arbete som ett gott exempel och kommuner runt om i landet hör av sig för att få veta hur vi arbetar. Denna vecka deltar Sollentuna kommuns trygghetssamordnare Caroline Olsson på ORUkrim-dagen på Örebro universitet.

 Det är framförallt vårt trygghetsarbete Effektiv Samordning för Trygghet (EST) som får lovord, och kommunen medverkar vid konferenser och arrangemang där trygghetsfrågan lyfts fram.

ORUkrim-dagen på Örebro universitet har i år temat ”Effektiv trygghetsfrämjande samverkan och aktuell kriminologisk forskning”. Caroline Olsson deltar i ett panelsamtal med rubriken ”Reflektioner om hur man kan arbeta enligt arbetssättet Effektiv samordning för trygghet – Hur kan man som kommun komma igång och vilka utvecklingsområden finns?”

Sollentuna var en av sju kommuner som ingick i nationella pilotprojektet EST – Effektiv samordning för trygghet, som leddes av nationella Brottsförebyg­gande rådet (Brå) under 2017. Sollentuna arbetar nu efter denna trygghetsmodell.

– Modellen för EST hjälper oss att organisera oss strukturerat både internt och i samver­kan med polisen och andra aktörer, och bygger på att vi har en gemensam läges­bild, alla vet samma sak. Det har vi nytta av i vårt prioriterade trygghetsarbete, till exempel i Tureberg och Edsberg, säger Caroline Olsson.

Vad är ORUkrim-dagen?

ORUkrim-dagen är en årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research, och kriminologiämnet vid Örebro universitet. Syftet är att sprida och diskutera aktuell kriminologisk forskning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Studenter, forskare och andra som arbetar med trygghet samlas för en dag av aktuell kriminologisk forskning och goda, praktiska exempel på framgångsrikt trygghetarbete.

Klicka här för mer information om EST.

Klicka här för att läsa mer om ORUkrim-dagen.