Till navigation Till innehåll (s)

Skicka e-post till kommunen 

E-post i ärenden som ska handläggas av kommunen bör ställas till nämndernas eller kontorens myndighetsbrevlådor.

Myndighetsbrevlådor

Myndighetsbrevlådor finns i kontaktinformationen för varje nämnd och kontor. Länk till kontoren och nämnderna hittar du längst ner på denna sida.

E-post till förtroendevalda eller tjänstemän

E-post som skickas till förtroendevalda eller tjänstemän hanteras av dessa och kommer ej att öppnas av annan än adressaten. Det innebär att vid tjänsteuppdrag, sjukdom eller ledighet kan det dröja innan e-post blir öppnad och läst.

Adressering

För tjänstemän och politiker gäller följande vid adressering: förnamn.efternamn@sollentuna.se
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o)

Länkar

Nämnder

Förvaltningskontor