Till navigation Till innehåll (s)

Sfi Svenska för invandrare

Sfi, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Du lär dig att tala, läsa och skriva på svenska och förstå hur det svenska samhället fungerar. Efter avslutad kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

Ansök till sfi

Rätt till sfi-studier inom vuxenutbildningen i Sollentuna har du: 

  • Från och med 1 juli det år du fyller 16 år.
  • Om du har personnummer och är folkbokförd i Sollentuna kommun.
  • Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska.
  • Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i Sollentuna. Du behöver visa oss pass (för att visa medborgarskap) och ett bevis på att du bor i Sollentuna kommun.

Studieekonomi

Du får inget studiestöd från CSN för sfi-studier.

Du kan välja att läsa sfi på en Folkhögskola

Du gör ansökan hos den Folkhögskola du vill studera på. Skicka sen ansökan till Kunskapsparken för godkännande. 

Folkhögskolor

Sfx - svenska för yrkesutbildade

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande.
Sfx- webbplats

För dig som är ny i Sverige

Information om Sverige - en webbportal för dig som är ny i Sverige

Ny i Stockholm. Läs om Stockholm och Sverige på flera språk