Till navigation Till innehåll (s)

Om CIFS

CIFS, är en enhet som ansvarar för centralt mottagande av nyanlända elever för elever som ska börja i grundskolan, förskoleklass till åk 9. CIFS organiserar även modersmålsundervisning och studiehandledning i kommunala och fristående skolor i Sollentuna.

I CIFS uppdrag ingår även att stötta personal på mottagande skolor som arbetar med nyanlända elever.

Syftet med en central mottagning är att få ett likvärdigt mottagande i Sollentuna kommuns skolor och friskolor.

När en nyanländ grundskoleelev tas emot på CIFS, bokas tider för introduktion, kartläggningar och hälsoundersökningar.

Resultatet av kartläggningen av grundskoleelever, ger tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, underlag för rektor att besluta om lämplig årskursplacering och undervisningsgrupp för eleven. 

Utöver kartläggningarna ingår hälsoundersökning av grundskoleelever.

Mottagningsprocessen för grundskoleelever startar med att familjen går till kontaktcenter och skriver in sig. Kontaktcenter lämnar all information till CIFS som börjar söka skola. När det finns ett förslag på skolplacering bokar samordnaren ett introduktionsmöte. Därefter bokas pedagogiska kartläggningar och hälsosamtal.

Det är mottagande skola som kontaktar elevens vårdnadshavare före skolstart.