Till navigation Till innehåll (s)

Tillgänglighetsredogörelse 

Sollentuna kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda sollentuna.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet för sollentuna.se

Sollentuna kommun strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Detta oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Webbplatsen ska ha en grundläggande tillgänglighet enligt WCAG 2, nivå AA.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. Arbete pågår för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven enligt angiven tidsgräns 23 september 2020.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sollentuna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DiGG 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bilder

Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete kommer att pågå kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter för alla webbplatsens bilder.

Dokument

På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven. Arbete kommer att pågå kontinuerligt för att förbättra dokumenten under 2020.

Webbsändningar från kommunfullmäktige

Filmer från Kommunfullmäktiges sammanträden är idag otextade. Vi söker för närvarande en möjlig lösning; verktyg eller tjänst.

Inramat innehåll

Webbplatsen hämtar in information från andra webbplatser via iframes. De inramade webbplatserna uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade, med undantag för dokument, under 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Sollentuna kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av www.sollentuna.se.

  • Senaste bedömningen gjordes den 2 december 2019.
  • Webbplatsen publicerades den 8 januari 2020.