Till navigation Till innehåll (s)

Tillgänglighetsredogörelse

Sollentuna kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda sollentuna.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighet för sollentuna.se

Sollentuna kommun strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Vår webb ska fungera även för dig som har en funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Webbplatsen ska följa WCAG 2, nivå AA.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. Arbete pågår för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webben?

Om du behöver innehåll från sollentuna.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DiGG 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bilder

Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår hela tiden för att komplettera och förbättra dessa texter.

Dokument

På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven. Arbete pågår för att förbättra dokumenten under 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Sollentuna kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för vissa delar av innehållet.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla dessa och just nu ser vi att arbetet kommer att pågå under minst hela 2023.

Hur vi testat webbplatsen

  • Funka har gjort en oberoende granskning av www.sollentuna.se under februari 2022.
  • Sollentuna.se bevakas av ett extern digitalt verktyg där kontroller genomförs varje vecka. Alltså är våra kontroller aldrig äldre än en vecka.
  • Webbplatsen publicerades den 8 januari 2020.

Mer läsning för dig