Till navigation Till innehåll (s)

Biståndsansökan

Du som är mellan 20 och 64 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om hjälp. Vi kallar det bistånd. Biståndet är frivilligt och syftar till att du ska kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Vill du ha hjälp i form av boendestöd, sysselsättning, kontaktperson och boende måste du göra en biståndsansökan. En socialsekreterare gör då en utredning och bedömer vilken hjälp du kan få.

Så här går det till

  • Hör av dig till kommunens kontaktcenter eller prata med den socialsekreterare som du eventuellt redan har kontakt med. Du får då information och rådgivning kring vad du kan få hjälp med och hur du gör en ansökan.
  • Gör en ansökan. Tillsammans utreder ni ditt behov av stödinsatser och bedömer vilken hjälp du kan få. Inom två veckor efter att du haft en första kontakt med oss ska en socialsekreterare ta kontakt med dig. Utredningen ska vara klar inom 3 månader.
  • En utredning är en form av kartläggning där du får beskriva din livssituation, dina behov och om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Med ditt samtycke kan vi även få information från till exempel din läkare. Vid behov träffar vi andra som kan hjälpa dig. Det kan vara försäkringskassan, arbetsförmedlingen, din läkare eller anhöriga. Vi kallar det samverkansmöten. 
  • Om du har behov av hjälp från både kommun och landsting ska en SIP (samordnad individuell plan) upprättas, om det behövs för att dina behov ska kunna tillgodoses.
  • Du får ta del av utredningen innan vi avslutar den och du har rätt att ta del av all skriftligt material som finns om dig på socialkontoret.
  • Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga beslutet. Din socialsekreterare kan ge information om hur en överklagan går till.
  • Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du är allvarligt hörsel- eller talskadad.
  • All personal har tystnadsplikt och får inte lämna uppgifter om dig till obehöriga.

Kontaktcenter

Öppettider och adress till kontaktcenter

Mer läsning för dig