Till navigation Till innehåll (s)

Öppna data för flygbilder 

Här finns öppna data för flygbilder.

Informationen är WMS-länkar och går att titta på i eget system. Du kan inte öppna länkarna enbart genom att klicka på dem på sidan nedan.

Öppna länkarna via ett GIS-program, annars fungerar de inte. För att ansluta till en WMS behövs kart- eller GIS-progamvara, exempelvis MapInfo, ArcGIS, Q-gis med flera.

 

Filformat: länkar

Flygbild 1999

Flygbild 2003

Flygbild 2005

Flygbild 2006

Flygbild 2007

Flygbild 2009

Flygbild 2012

Flygbild 2013

Flygbild 2014

Flygbild 2015

Flygbild 2016