Till navigation Till innehåll (s)

Öppna data för flygbilder

Här finns öppna data för flygbilder som kan öppnas i ett GIS-program.

Informationen är WMS-länkar och går att titta på i eget system. Du kan inte öppna länkarna enbart genom att klicka på dem.

Öppna länkarna via ett GIS-program, annars fungerar de inte. För att ansluta till en WMS behövs kart- eller GIS-programvara, exempelvis MapInfo, ArcGIS, Q-gis med flera.

Flygbild 1999

Flygbild 2003

Flygbild 2005

Flygbild 2006

Flygbild 2007

Flygbild 2009

Flygbild 2012

Flygbild 2013

Flygbild 2014

Flygbild 2015

Flygbild 2016

Flygfoto 2017

Flygfoto 2018

Flygfoto 2019