Till navigation Till innehåll (s)

Blanketter för utförare inom förskola och skola

Blanketter för dig som utförare av fristående verksamheter inom både förskola, skola och särskola.

Tilläggsbelopp 2022/2023

Ansökan om tilläggsbelopp inför läsåret ska ha kommit in till Sollentuna kommun senast den 28 februari 2022. Blanketter hittar du under respektive rubrik nedan.

Starta förskola eller skola

För att få tillstånd att bedriva verksamhet för förskola och skola så se blanketter och information i tillståndsguiden. 

Tillståndsguiden

Blanketter för förskola

Blanketter för grundskolan och grundsärskolan

Blanketter för gymnasiet och gymnasiesärskolan