Till navigation Till innehåll (s)
Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal

Kommunen har en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle och har höga ambitioner med stadsutvecklingens kvaliteter. Samarbetet och dialogen med de aktiva exploatörerna är en viktig del i detta arbete.

Riktlinjerna för exploateringsavtal är en del i arbetet för att förtydliga för både nya och befintliga exploatörer vilka grundförutsättningar som gäller för exploateringsprojekt i kommunen. Riktlinjerna för exploateringsavtal är antagna av kommunfullmäktige och kommer att uppdateras vid behov.