Till navigation Till innehåll (s)

Edsbergs sportfält med tennishall, fotbollsplaner, parkour 

Motionsspåret Rösjöspåret passerar sportfältet och en bit bort finns ett utegym. Både tennishallen och fotbollsplanerna flyttas i och med att området Väsjön byggs och får ge plats för en mer parkliknande yta.

Edsbergs sportfält

Adress
Ribbings väg

Ny parkourpark i skogsslänten

Hösten 2018 byggde vi en parkouranläggning vid Edsbergs sportfält med fem hinder  på Väsjöbackens sydslänt. Parkouren är en del i den utvecklingen av Sportfältet som sker när Väsjön byggs och blir en del av Edsberg. Närhet till natur och möjligheter till olika aktiviteter ska känneteckna  området kring Edsberg och Väsjön. Idén till parkouren kommer från barn- och ungdomar i Edsberg.

Fyra fotbollsplaner 

På Edsbergs sportfält finns två fullstora 11-spelplanplaner, en med naturgräs och en med grus, samt en 11-spelsplan med konstgräs och en 7-spelsplan med konstgräs.

Boka fotbollsplanerna genom Sollentuna Fotbollsklubb

Tennishall med fyra banor

Boka tid genom Edsbergshall Tennis AB

Motionsspår passerar sportfältet

Rösjöspårens elbelysta motionsspår passerar sportfältet. En bit in på spåret finns ett utegym.

Motionsspår och utegym

Framtiden för sportfältet när Väsjön byggs och blir en del av Edsberg

Sportfält får två olika delar, en idrottsdel och en park för lek och spontan idrott. Här blir det en vattendamm, en stor lekplats och ytor för större evenemang såsom valborgsfirande, parkteater, cirkus och festivaler. Här är det plats för fria och spontana aktiviteter som att kasta frisbee, flyga drake och skidor- och pulkaåkning vintertid och för boule sommartid. I den sydöstra delen av Sportfältet samlas ytor och funktioner för organiserad idrott. Hit flyttas fotbollsplanerna och tennishallen, som börjar byggas våren 2019 och beräknas står klar under 2020.

Planering för södra Väsjön och Sportfältet