Till navigation Till innehåll (s)

Edsbergs sportfält 

Här finns en tennishall, flera fotbollsplaner och bana i skogen för parkour. Rösjöspåret passerar förbi och en bit bort finns ett utegym.

Edsbergs sportfält

Adress
Ribbings väg

Ny parkourpark i skogsslänten

Hösten 2018 byggde vi en parkouranläggning vid Edsbergs sportfält med fem hinder  på Väsjöbackens sydslänt. Parkouren är en del i den utvecklingen av Sportfältet som sker när Väsjön byggs och blir en del av Edsberg. Närhet till natur och möjligheter till olika aktiviteter ska känneteckna  området kring Edsberg och Väsjön. Idén till parkouren kommer från barn- och ungdomar i Edsberg.

Fyra fotbollsplaner 

På Edsbergs sportfält finns två fullstora 11-spelplanplaner, en med naturgräs och en med grus, samt en 11-spelsplan med konstgräs och en 7-spelsplan med konstgräs.

Boka fotbollsplanerna här

Tennishall med fyra banor

Boka tid genom Edsbergshall Tennis AB

Motionsspår passerar sportfältet

Rösjöspårens elbelysta motionsspår passerar sportfältet. En bit in på spåret finns ett utegym.

Motionsspår och utegym

Sollentuna kraftsportsklubb

Klubben har lokaler vid sportfältet. 

Information om klubben och lokalen

Planeringen för södra Väsjön och Sportfältet 

Planering för södra Väsjön och Sportfältet