Till navigation Till innehåll (s)

Hallar och idrottsanläggningar 

Här finns sporthall eller gymnastiksal som du kan boka privat eller för din förening. Sollentunavallen och Edsbergs sportfält erbjuder också stora möjligheter för olika sporter, både organiserad och spontan idrott.

 • Edsbergs sportfält med tennishall, fotbollsplaner, parkour

  Motionsspåret Rösjöspåret passerar sportfältet och en bit bort finns ett utegym. Både tennishallen och fotbollsplanerna flyttas i och med att området Väsjön byggs och får ge plats för en mer parkliknande yta.

 • Boka en gymnastiksal

  Gymnastiksalarna kan hyras av idrottsföreningar, privatpersoner eller företag. Du kan hyra för ett enstaka tillfälle eller en fast träningstid för en hel termin.

 • Spontanidrottsplatser

  Konstgräsplaner för olika aktiviteter och bollsporter. Multisportytor med basketkorgar, innebandy- och fotbollsmål där du kan idrotta när du vill.

 • Sollentunavallen är vår huvudanläggning för idrott

  Här finns Sollentuna friidrottshall, utomhusarena för friidrott, två fotbollsplaner, två ishallar, bandyplan, skatepark och pumptrackbana.

 • Boka en sporthall

  Sporthallar kan hyras av idrottsföreningar för fasta träningstider under hela året. De kan också hyras för enstaka tillfällen av företag och privatpersoner.

 • Tennis och badminton

  Edsbergs tennishall har fyra tennisbanor. Utomhusbanor finns i både Rotebro och i Edsviken. Badminton spelas i Rackethallen.