Till navigation Till innehåll (s)
Edsviken Tegelhagen badplats

Tegelhagsskogen 

Vandra genom skogar och öppen mark och utmed Edsvikens strand. Här finns grillplatser med torr ved och en badplats.

Tegelhagsskogens naturreservat

Adress
Det finns många små entréer runt hela reservatet

Naturen här är lätt tillgänglig för dig som vill få motion och friluftsliv. Breda skogsvägar och mindre stigar tar dig ut i reservatet.

Motionsspår och utegym

Grillplatser i Tegelhagsskogen

Här finns sex grillplatser med bord och stolar. Välkommen att grilla!

Regler och naturvård

Regler för dig som besöker Tegelhagsskogen

Hitta till Tegelhagsskogens naturreservat

Det finns många små entréer runt hela reservatet. Busshållplats er finns på Edsviksvägen, Sollentunavägen och Silverdals torg.

Några mindre parkeringsplatser finns i anslutning till reservatet vid Edsviksvägens södra del, Skogstorpsvägen, Silverdals torg och vid Rådanvägen nere vid Edsviken.