Till navigation Till innehåll (s)

Järvafältet har grusvägar, vandringsleder och motionsspår

Välkommen att promenera, springa, rida eller cykla! Här finns fina rastplatser, grillplatser och ett kafé. Ta med barnen till Bögs gård eller besök Floras trädgård.

Östra Järvafältets naturreservat

Adress

På Järvafältet finns flera gamla gårdsmiljöer, odlade marker, betande djur, fågelrika våtmarker, glittrande sjöar och blommande ekbackar. 

Motionsspår och utegym

Besök en bondgård!

Bögs gård finns grisar, getter, höns, kalvar och hästar. På lördagar och söndagar är gården öppen för allmänheten.

Besök en bondgård

Tillgänglig natur för alla

Flera rastplatser, grillar och stigar på Järvafältet är anpassade för personer med rullstol, permobil och rullator. Bänkbord med plats för rullstol, sittstockar och sittbänkar med armstöd underlättar också besöket.

Lyssna till landskapets historia vid Bögs gård

Vandra och cykla på Järvafältet

Järvaleden

Leden är totalt 35 km lång och är markerad med orange trianglar. Järvaleden börjar i södra delen av Hansta. Den fortsätter upp mot Väsby gård och sedan vidare genom skogsmark och öppna landskap. Den går upp mot Fäboda och vidare norr om Översjön ut mot Kallhäll. Ett häfte som beskriver Järvaleden kan köpas i Naturkaféet vid Väsby gård.

Milspåret

Ett motionsspår som lämpar sig för skidåkning snörika vintrar. Milspåret är uppdelat i några olika slingor. Starten är vid Fäboda alternativt Bögs gård. Röd markering är 2 km (2,8 km vid Bögs gård), gul 5 km och grön 10 km. Under barmarksperioder kan man promenera längs spåret som går på opreparerad naturmark.

Järva kilstråk

Många mil natursköna gång- och cykelvägar har skyltats i Järvakilen. Tanken med Järva kilstråk är att man lätt ska kunna vandra eller cykla i området och upptäcka smultronställen längs vägen. En stor del av kilstråket ligger inom är naturreservat.

Ravalnspåret

Vid Ravalens sydöstra strand finns ett preparerat motionsspår som är 2,7 km. Spåret har röd markering. 

Järva cykelled

Här cyklar du genom de mest sevärda natur- och kulturmiljöerna på Järvafältet. Leden går genom genom Järfälla, Sollentuna, Solna, Stockholm och Sundbyberg. Du når den från alla pendelstationer runt Järvafältet. Sammanlagt sju mil slingrande cykelvägar väntar dig. Men du kan börja och sluta där det passar dig.

Leden är framtagen av Svenska Cykelsällskap i samarbete med sju kommuner runt Järvafältet. Den  är markerad med en grön ledmarkering med texten “Järva cykelled”.

Cykla på Järvafältet

Grillplatser på Järvafältet

På Järvafältet finns många fina rastplatser anpassade för dig som tar dig fram med hjul.

Grillplatser på Järvafältet

Besök Floras trädgård

I Floras Trädgård vid Väsby Gård växer odlingslandskapets vilda och odlade växter. Här finns 200 växtarter ordnade efter växtplats. Trädgården är öppen för besök alla dagar. Varje år ordnas visningar och öppen trädgård.

Regler och naturvård i naturreservatet

Regler för dig som besöker Järvafältet