Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Grillplats på Järvafältet

Välkommen att grilla i naturreservaten! 

Vid alla grillplatser finns ved att elda med. Eldning är endast tillåten på iordningställda eldplatser. Vid torr väderlek kan det var eldningsförbud.

Grillplatserna är markerade på kartor som finns på anslagstavlorna. Kontrollera alltid det aktuella brandriskvärdet innan du gör upp eld. 

Vi jobbar för att göra naturreservaten tillgängliga för alla. Nya bänkbord anpassade för alla, oavsett om du kommer till fots, med rullstol, permobil eller rullator. Sammanlagt blir det ett trettiotal nya sittplatser som placeras ut i kommunens fyra naturreservat. 

Järvafältet

På Järvafältet finns tio rastplatser:

 • bakom Bögs gård i beteshagen vid Ravalens södra och östra strand
 • bakom raststugan vid Bögs gård
 • vid Väsby gård
 • vid vägskälet mot Viby väster om Väsby gård 
 • längs vägen mellan Väsby gård och Nysved
 • vid Nysved
 • öster om Fäboda gård
 • vid Fäboda gård cirka 800 meter in på vägen mot Väsby gård
 • vid Jaktvillan norr om Översjön
 • utmed Översjöns östra strand

Tegelhagens naturreservat

Här finns sex grillplatser med sittstockar och torr ved. 

Rösjöskogens naturreservat 

Här finns sex grillplatser i anslutning till entréerna och vandringsleder. Några är anpassade för personer som tar dig fram med hjälp av hjul. Grillar, ved, bord och bänkar är anpassade i höjd.

 • Lätta stigen - nära parkeringsplatsen i Södersättra
 • Skogsstigen -  nära entrén från östra delen av Edsberg.
 • Kolartorp - vid den gamla torpplatsen vid Kolartorp. 
 • Roslagsleden -  med utsikt över de betade markerna.