Till navigation Till innehåll (s)
Cykla på Järvafältet

Välkommen ut till våra fyra naturreservat!

I Sollentuna är naturen alltid nära. Här finns stigar, vägar, motionsspår, rastplatser och grillplatser med torr ved som du är välkommen att använda. Välkommen till våra fyra naturreservat!

Vi gör naturreservaten tillgängliga för alla.  Med breda stigar, handikappdass och anpassade bänkar, bord och grillplatser kan du ta dig fram med hjälp av hjul. Vid alla grillplatser finns torr ved så att du kan göra upp eld och grilla. 

Handikappanpassad natur

Grillplatser i naturreservaten

Södra Järvafältets naturreservat

På Järvafältet finns markerade stigar, rastplatser och kaféer. Vid Bögs gård finns en visningsgård och vid Väsby gård bedriver Naturskolan verksamhet. Kulturlandskapets vilda växter visas i Floras Trädgård vid Väsby gård.

Vandra på Järvafältet

Rösjöskogens naturreservat

I Rösjöskogen finns goda möjligheter till olika aktiviteter. I skogarna kan du också plocka bär och svamp. 

Vandra i Rösjöskogen

Törnskogens naturreservat

Törnskogen är ett omtyckt strövområde. Från bebyggelsen i Vaxmora och Törnskogen finns ett nät av stigar. Den största stigen går från Vaxmora förbi Vaxmora torp till Törntorp och vidare norrut förbi Grönan. Längs Norrvikens strand går mindre stigar.

Vandra i Törnskogen

Tegelhagens naturreservat

Här finns lättillgängligt friluftsliv med skog, kulturlandskap och stränder.

Vandra i Tegelhagen

Gröna kilar

I Stockholmsregionen sträcker sig gröna kilar från Sollentuna och andra kommunerna in mot stadens centrum. I dessa grönområden finns fantastiska natur- och kulturvärden. Om du vill utforska utflyktsmålen kan du ladda ner appen Gröna kilar. 

Naturkartan - Gröna kilar

Appen - Gröna kilar

Gröna kilar - webbplats