Till navigation Till innehåll (s)

Rösjöbadet med hopptorn och omklädningsrum 

Vid Rösjöbadet i Sjöberg finns omklädningsrum och servering. Badet har en fin sandstrand, ett hopptorn, långa bryggor och handikappramp.

Rösjöbadet

Adress
Kärrdal

Rösjöbadets camping

Vid badet finns campingplats med stugor, café och minigolf.  Kommunikationer: Buss 607, hållplats Rösjön. 

Rösjöbadets Camping

Strandbad X
Gräsytor X
Klippbad X
Hopptorn X
Café X
Brygga X
Omklädningsrum X
Handikappramp X
WC X

Skötsel av Rösjöbadet

  • Stranden städas och sladdas dagligen under badsäsong, 15 maj-15 september
  • Baden dyks av vid tre tillfällen under sommaren
  • Varje år har vi rensning av sjögräs, i år kommer vi öka rensningen till tre tillfällen.
  • Miljö- och hälsoskyddsenheten har tillsyn över badet. Vattenkvaliteten mäts regelbundet, till exempel olika typer av bakterier och vattentemperaturer.

Vattenkvalitet

Sollentuna kommun mäter vattenkvaliteten några gånger per säsong på flera av våra badplatser. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen läggs alla mätningar upp och här kan du även se mätningar på badplatser i andra kommuner.

Badplatsen, se vattenkvalitet.

Sollentuna kommuns arbete med badvattenkvalitet.

Miljöutmärkelsen Blå Flagg

Rösjöbadet har fått miljöutmärkelsen Blå flagg, vilket betyder att badplatsen erbjuder god vattenkvalitet, god service, hög säkerhetsstandard och har ett utvecklat miljöarbete. Rösjöbadet är ett så kallat EU-bad där vattenkvaliteten mäts regelbundet enligt bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. För att klassas som EU-bad måste det vara mer än 200 badande dagligen under badsäsongen. Enligt Havs- och vattenmyndighetens klassificering har Rösjöbadet utmärkt badvattenkvalitet.