Till navigation Till innehåll (s)
Ravalen Viby badplats

Badplats vid sjön Ravalen i Viby

En liten badplats med flytbrygga i norra delen av sjön Ravalen, vid Ravalsvägen. Sjön är grund och har mycket växter utmed stränderna. Här blir det snabbt varmt i vattnet. Intill den lilla sandstranden finns små gräsytor. Med anledning av covid-19 påminner vi om att hålla avstånd till andra i sommar. Är det trångt, kom tillbaka senare.

Badet i sjön Ravalen

Adress
Ravalsvägen 9, Viby

Strandbad X
Gräsytor X
Brygga X
Holken/Bajamaja X

Vi sköter om badplatserna varje dag under säsongen

  • Gåsbajs och växtrester krattas upp från sandstranden och vattenbrynet.
  • Skräp plockas från marken. Soptunnor töms.
  • Tillsyn av livboj, grillplats och informationsanslag.

Den dagliga skötseln kompletteras med:

  • På badplatser (Strandvägen, Torparängen och Trollholmen) med större gräsytor intill sopas gräsytorna med hästdragen gåsbajssopare 1-2 gånger varje vecka.
  • Gräsklippning av kortklippta gräsytor intill badplatserna vid Strandvägen, Tegelhagen, Sjöberg (Borgvägen), Torparängen och Trollholmen utförs av parkentreprenör.
  • Bajamajorna (Holken) töms och städas varje vecka.
  • Badplatserna säkerhetsdyks före och under säsong.

Hjälp till att hålla badplatsen ren. Mata inte fåglar på eller intill badplatserna. Fåglarna mår inte bra sommartid av bröd och andra matrester. De mår bäst av den föda som de normalt lever av i naturen. Brödrester är inte heller bra för sjöns vattenkvalitet.

Det är inte tillåtet att fiska vid badplatser eller badbryggor.

Vi håller koll på vattenkvaliteten

Sollentuna kommun mäter vattenkvaliteten några gånger per säsong på flera av våra badplatser. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen läggs alla mätningar upp. Här kan du även se mätningar från badplatser i andra kommuner.

Badplatsen, se vattenkvalitet. 

Sollentuna kommuns arbete med badvattenkvalitet.