Till navigation Till innehåll (s)

För att fiska i Sollentuna kommuns vatten krävs fiskekort.  

Kartorna i fiskekortet visar vilka delar av sjöarna som du får fiska i. Fiskekort finns att köpa i Turebergshusets reception eller genom Sollentuna amatörfiskeklubb.

Köp fiskekort och ta med kortet på fisketuren

Fiskekortet gäller i delar av sjöarna Översjön, Ravalen, Norrviken, Väsjön och Rösjön. Fiskekort krävs ej för fiske i Edsviken. Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske och skall på anfordran uppvisas för tillsynsman eller personal från Sollentuna kommun. Hänsyn skall tas till allemansrätten samt boende vid strandkanterna. Kräftfiske ingår inte i Sollentuna kommuns fiskekort.

Priser: Årskort 200 kr, dagkort 20 kr.

Kan jag äta fisken som jag fångar?

Du kan äta fisken om du följer Livsmedelsverkets kostråd gällande insjöfisk. Mängden kvicksilver och andra miljögifter i fiskar från Norrviken och Edsviken i Sollentuna är i nivå med halterna i fisk övriga kommuner i Stockholmsområdet. 

Regler för fiske i Sollentuna 

  1. Endast fiske med handredskap är tillåtet samt angeldon. Vid fångst av agnfisk är mörtstuga, sänkhåv och kastnät tillåtet.
  2. Du får använda max två spön per person vid sommarfiske. Sommarfiske innefattar handredskap, dragrodd och trolling.
  3. Max fem spön per person vid vinter/isfiske. Vinter/isfiske innefattar pimpel, angel och ismete.
  4. För gös och gädda gäller minimimåttet 40 cm, maximimått 75 cm samt max 3 gösar/gäddor per fiskedag. För abborre gäller maximimåttet 40 cm.
  5. Fiske får ej bedrivas för försäljning.
  6. Fiske får ej ske på eller intill plogad eller markerad isbana, samt ej vid badplats.
  7. Fisket är fritt i kommunens sjöar och vattendrag för personer upp till och med 15 år.